Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng

Thach Nguyen

Level:   Ultra Marathon


18%
Xếp hạng Tên thành viên Cấp độ
Thach Nguyen
Thach Nguyen 107 Ultra Marathon
Bùi Việt Hoàng
Bùi Việt Hoàng 96 Ironman 70.3
Dương Đình Sơn
Dương Đình Sơn 92 Ironman 70.3
04
Mr Vinh
Mr Vinh 82 Ironman 70.3
05
Trần Việt Trung
Trần Việt Trung 69 Full Marathon
06
Khánh NV
Khánh NV 63 Full Marathon
07
Thắng Hồ
Thắng Hồ 62 Full Marathon
08
Nguyễn Văn Dũng
Nguyễn Văn Dũng 59 Full Marathon
09
Phúc Lê
Phúc Lê 58 Full Marathon
10
Ho Minh Hieu
Ho Minh Hieu 55 Full Marathon