Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng

Dương Đình Sơn VNPT SLa

Level:   Ultra Trail


811%
Xếp hạng Tên thành viên Cấp độ
Dương Đình Sơn VNPT SLa
Dương Đình Sơn VNPT SLa 2926 Ultra Trail
Phan Tham
Phan Tham 2687 Ultra Trail
Minh An
Minh An 2525 Ultra Trail
04
Thế Huy Strongly
Thế Huy Strongly 2503 Ultra Trail
05
Hồ Văn Đồng
Hồ Văn Đồng 2345 Ultra Trail
06
Hồ Văn Thắng
Hồ Văn Thắng 2278 Ultra Trail
07
Nguyễn Văn Thượng
Nguyễn Văn Thượng 2146 Ultra Trail
08
Cao Việt Ánh
Cao Việt Ánh 1958 Ultra Trail
09
Nguyễn Thế Chính
Nguyễn Thế Chính 1941 Ultra Trail
10
Hoàng Hải Nam
Hoàng Hải Nam 1938 Ultra Trail
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở