Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng

Dương Đình Sơn

Level:   Ultra Trail


82%
Xếp hạng Tên thành viên Cấp độ
Dương Đình Sơn
Dương Đình Sơn 745 Ultra Trail
Hồ Văn Thắng
Hồ Văn Thắng 691 Ultra Trail
Nguyễn Minh Hải
Nguyễn Minh Hải 617 Ultra Trail
04
quan nguyen
quan nguyen 559 Ultra Trail
05
Chu Loi
Chu Loi 512 Ultra Trail
06
Đỗ Quang Thoả
Đỗ Quang Thoả 496 Ironman 140.6
07
Nguyễn Hoàng Anh
Nguyễn Hoàng Anh 480 Ironman 140.6
08
tham phan
tham phan 475 Ironman 140.6
09
Thế Huy Nguyễn
Thế Huy Nguyễn 451 Ironman 140.6
10
Đỗ Thơm
Đỗ Thơm 448 Ironman 140.6
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở