Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng

Hồ Văn Thắng

Level:   Ironman 140.6


77%
Xếp hạng Tên thành viên Cấp độ
Hồ Văn Thắng
Hồ Văn Thắng 453 Ironman 140.6
Dương Đình Sơn
Dương Đình Sơn 443 Ironman 140.6
Nguyễn Minh Hải
Nguyễn Minh Hải 406 Ironman 140.6
04
Chu Loi
Chu Loi 363 Ironman 140.6
05
Đỗ Quang Thoả
Đỗ Quang Thoả 356 Ironman 140.6
06
quan nguyen
quan nguyen 338 Ironman 140.6
07
Bùi Việt Hoàng
Bùi Việt Hoàng 310 Ironman 140.6
08
Phạm Xuân Sơn
Phạm Xuân Sơn 300 Ironman 140.6
09
Lương Thế Vũ
Lương Thế Vũ 293 Ultra Marathon
10
Dung Quoc
Dung Quoc 288 Ultra Marathon
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở