Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng

Thach Nguyen

Level:   Ironman 70.3


83%
Xếp hạng Tên thành viên Cấp độ
Thach Nguyen
Thach Nguyen 94 Ironman 70.3
Dương Đình Sơn
Dương Đình Sơn 54 Full Marathon
Bùi Việt Hoàng
Bùi Việt Hoàng 54 Full Marathon
04
Khánh NV
Khánh NV 53 Full Marathon
05
Mr Vinh
Mr Vinh 52 Full Marathon
06
Jack Trung
Jack Trung 44 Full Marathon
07
Trần Việt Trung
Trần Việt Trung 43 Full Marathon
08
Ngọc Duy Phạm Vũ
Ngọc Duy Phạm Vũ 36 Half Marathon
09
Son Trinh
Son Trinh 35 Half Marathon
10
Trần Hữu Nam
Trần Hữu Nam 31 Half Marathon