Nguyễn Văn Thượng

Nguyễn Văn Thượng

BIB: 215931
894

Tổng số sao

9/86041

Thứ hạng

167

Tháng 01/2022

club:
  • Tây Hà Nội Runners
  • Petrolimex Nam Định Runners
  • Thiên Trường Runners
10.25 km

Quãng đường

1h 06m 42s

Thời gian

06:31 /km

Tốc độ

129 bpm

Nhịp tim

10.25 km

Quãng đường

1h 06m 21s

Thời gian

06:28 /km

Tốc độ

128 bpm

Nhịp tim

10.00 km

Quãng đường

1h 02m 55s

Thời gian

06:17 /km

Tốc độ

136 bpm

Nhịp tim

10.47 km

Quãng đường

1h 00m 03s

Thời gian

05:44 /km

Tốc độ

137 bpm

Nhịp tim

15.01 km

Quãng đường

1h 36m 30s

Thời gian

06:26 /km

Tốc độ

136 bpm

Nhịp tim

10.01 km

Quãng đường

1h 06m 51s

Thời gian

06:41 /km

Tốc độ

135 bpm

Nhịp tim

31.26 km

Quãng đường

3h 24m 01s

Thời gian

06:32 /km

Tốc độ

159 bpm

Nhịp tim

1.57 km

Quãng đường

11m 18s

Thời gian

07:12 /km

Tốc độ

136 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở