Nguyễn Thế Chính

Nguyễn Thế Chính

BIB: 941105
1941

Tổng số sao

9/87729

Thứ hạng

304

Tháng 05/2022

7.12 km

Quãng đường

56m 11s

Thời gian

07:53 /km

Tốc độ

148 bpm

Nhịp tim

42.93 km

Quãng đường

3h 57m 28s

Thời gian

05:32 /km

Tốc độ

148 bpm

Nhịp tim

3.07 km

Quãng đường

17m 22s

Thời gian

05:40 /km

Tốc độ

116 bpm

Nhịp tim

0.80 km

Quãng đường

10m 54s

Thời gian

13:37 /km

Tốc độ

74 bpm

Nhịp tim

2.51 km

Quãng đường

24m 01s

Thời gian

09:33 /km

Tốc độ

81 bpm

Nhịp tim

11.08 km

Quãng đường

1h 11m 10s

Thời gian

06:25 /km

Tốc độ

144 bpm

Nhịp tim

8.20 km

Quãng đường

1h 14m 40s

Thời gian

09:06 /km

Tốc độ

123 bpm

Nhịp tim

9.10 km

Quãng đường

48m 49s

Thời gian

05:22 /km

Tốc độ

123 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở