Nguyễn Thế Chính

Nguyễn Thế Chính

BIB: 941105
5024

Tổng số sao

9/141600

Thứ hạng

5

Tháng 03/2023

12.70 km

Quãng đường

1h 19m 24s

Thời gian

06:15 /km

Tốc độ

140 bpm

Nhịp tim

12.12 km

Quãng đường

1h 05m 25s

Thời gian

05:24 /km

Tốc độ

162 bpm

Nhịp tim

21.21 km

Quãng đường

1h 48m 15s

Thời gian

05:06 /km

Tốc độ

142 bpm

Nhịp tim

19.20 km

Quãng đường

1h 39m 48s

Thời gian

05:12 /km

Tốc độ

142 bpm

Nhịp tim

0.00 km

Quãng đường

06m 06s

Thời gian

00 /km

Tốc độ

87 bpm

Nhịp tim

2.71 km

Quãng đường

14m 30s

Thời gian

05:21 /km

Tốc độ

131 bpm

Nhịp tim

19.19 km

Quãng đường

1h 53m 48s

Thời gian

05:56 /km

Tốc độ

132 bpm

Nhịp tim

0.00 km

Quãng đường

06m 05s

Thời gian

00 /km

Tốc độ

105 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở