Nguyễn Thế Chính

Nguyễn Thế Chính

BIB: 941105
5010

Tổng số sao

9/106000

Thứ hạng

41

Tháng 12/2022

0.00 km

Quãng đường

06m 02s

Thời gian

00 /km

Tốc độ

117 bpm

Nhịp tim

14.14 km

Quãng đường

1h 18m 22s

Thời gian

05:33 /km

Tốc độ

156 bpm

Nhịp tim

9.10 km

Quãng đường

54m 31s

Thời gian

06:00 /km

Tốc độ

171 bpm

Nhịp tim

4.06 km

Quãng đường

28m 32s

Thời gian

07:02 /km

Tốc độ

147 bpm

Nhịp tim

9.01 km

Quãng đường

59m 21s

Thời gian

06:35 /km

Tốc độ

146 bpm

Nhịp tim

42.34 km

Quãng đường

3h 42m 15s

Thời gian

05:15 /km

Tốc độ

147 bpm

Nhịp tim

0.00 km

Quãng đường

10m 10s

Thời gian

00 /km

Tốc độ

87 bpm

Nhịp tim

16.30 km

Quãng đường

1h 40m 13s

Thời gian

06:09 /km

Tốc độ

137 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở