Thế Huy Nguyễn

Thế Huy Nguyễn

BIB: 819281
955

Tổng số sao

6/77938

Thứ hạng

33

Tháng 12/2021

0.00 km

Quãng đường

25m 07s

Thời gian

00 /km

Tốc độ

73 bpm

Nhịp tim

15.17 km

Quãng đường

1h 13m 17s

Thời gian

04:50 /km

Tốc độ

155 bpm

Nhịp tim

0.00 km

Quãng đường

19m 16s

Thời gian

00 /km

Tốc độ

92 bpm

Nhịp tim

0.00 km

Quãng đường

24m 28s

Thời gian

00 /km

Tốc độ

82 bpm

Nhịp tim

12.20 km

Quãng đường

1h 01m 38s

Thời gian

05:03 /km

Tốc độ

151 bpm

Nhịp tim

0.00 km

Quãng đường

12m 10s

Thời gian

00 /km

Tốc độ

123 bpm

Nhịp tim

0.00 km

Quãng đường

28m 08s

Thời gian

00 /km

Tốc độ

86 bpm

Nhịp tim

0.00 km

Quãng đường

25m 29s

Thời gian

00 /km

Tốc độ

81 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở