Thế Huy Nguyễn

Thế Huy Nguyễn

BIB: 819281
668

Tổng số sao

7/76889

Thứ hạng

69

Tháng 09/2021

0.00 km

Quãng đường

19m 01s

Thời gian

00 /km

Tốc độ

93 bpm

Nhịp tim

10.16 km

Quãng đường

1h 01m 29s

Thời gian

06:03 /km

Tốc độ

144 bpm

Nhịp tim

0.00 km

Quãng đường

26m 13s

Thời gian

00 /km

Tốc độ

90 bpm

Nhịp tim

0.00 km

Quãng đường

51m 55s

Thời gian

00 /km

Tốc độ

102 bpm

Nhịp tim

30.33 km

Quãng đường

2h 29m 13s

Thời gian

04:55 /km

Tốc độ

170 bpm

Nhịp tim

0.00 km

Quãng đường

31m 30s

Thời gian

00 /km

Tốc độ

84 bpm

Nhịp tim

0.00 km

Quãng đường

29m 52s

Thời gian

00 /km

Tốc độ

83 bpm

Nhịp tim

7.69 km

Quãng đường

47m 08s

Thời gian

06:08 /km

Tốc độ

144 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở