Thế Huy Nguyễn

Thế Huy Nguyễn

BIB: 819281
549

Tổng số sao

9/76346

Thứ hạng

71

Tháng 08/2021

club:
 • DEN LU RUNNERS
 • Tây Hà Nội Runners
 • Turtle Runners
 • MWG RUNNERS CLUB
 • HDR - HADONG RUNNERS
 • NDCSA Runners & Friends
 • HTC SPEEDSTER
 • THAINGUYEN Runners
 • VNPT CAO BẰNG TRISPORT CLUB
 • VDH RUNNERS - VietDuc Hospital Runners
 • CLB 3KM
 • CLB Dak Lak Runners (DLR)
 • CAU GIAY PARK RUNNERS (CGPR)
13.68 km

Quãng đường

1h 22m 16s

Thời gian

06:01 /km

Tốc độ

149 bpm

Nhịp tim

0.00 km

Quãng đường

21m 55s

Thời gian

00 /km

Tốc độ

84 bpm

Nhịp tim

22.22 km

Quãng đường

1h 56m 12s

Thời gian

05:14 /km

Tốc độ

164 bpm

Nhịp tim

0.00 km

Quãng đường

23m 19s

Thời gian

00 /km

Tốc độ

78 bpm

Nhịp tim

1.05 km

Quãng đường

07m 53s

Thời gian

07:29 /km

Tốc độ

161 bpm

Nhịp tim

30.59 km

Quãng đường

2h 41m 15s

Thời gian

05:16 /km

Tốc độ

160 bpm

Nhịp tim

0.00 km

Quãng đường

30m 51s

Thời gian

00 /km

Tốc độ

78 bpm

Nhịp tim

9.11 km

Quãng đường

49m 56s

Thời gian

05:29 /km

Tốc độ

160 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở