Nguyễn Huy

Nguyễn Huy

BIB: 612664
6729

Tổng số sao

3/141600

Thứ hạng

0

Tháng 06/2024

club:
  • Tây Hà Nội Runners
  • HDR - HADONG RUNNERS
  • Thiên Trường Runners
  • HMR_Hoàng Mai Runners
13.15 km

Quãng đường

42m 20s

Thời gian

18.6 km/h

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

56.47 km

Quãng đường

3h 03m 50s

Thời gian

18.4 km/h

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

5.07 km

Quãng đường

29m 21s

Thời gian

05:47 /km

Tốc độ

160 bpm

Nhịp tim

23.17 km

Quãng đường

1h 23m 25s

Thời gian

16.6 km/h

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

1.00 km

Quãng đường

09m 19s

Thời gian

09:16 /km

Tốc độ

119 bpm

Nhịp tim

3.08 km

Quãng đường

11m 35s

Thời gian

15.9 km/h

Tốc độ

108 bpm

Nhịp tim

0.00 km

Quãng đường

29m 12s

Thời gian

00 /km

Tốc độ

107 bpm

Nhịp tim

20.22 km

Quãng đường

1h 19m 26s

Thời gian

15.2 km/h

Tốc độ

113 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở