Dương Đình Sơn

Dương Đình Sơn

BIB: 969851
891

Tổng số sao

1/76346

Thứ hạng

128

Tháng 08/2021

club:
  • DEN LU RUNNERS
  • Tây Hà Nội Runners
  • MWG RUNNERS CLUB
  • HDR - HADONG RUNNERS
  • HTC SPEEDSTER
  • THAINGUYEN Runners
  • VNPT CAO BẰNG TRISPORT CLUB
13.18 km

Quãng đường

1h 34m 46s

Thời gian

07:11 /km

Tốc độ

130 bpm

Nhịp tim

12.22 km

Quãng đường

1h 34m 14s

Thời gian

07:43 /km

Tốc độ

127 bpm

Nhịp tim

10.30 km

Quãng đường

1h 17m 23s

Thời gian

07:31 /km

Tốc độ

132 bpm

Nhịp tim

21.55 km

Quãng đường

2h 16m 39s

Thời gian

06:20 /km

Tốc độ

147 bpm

Nhịp tim

7.00 km

Quãng đường

58m 35s

Thời gian

08:22 /km

Tốc độ

116 bpm

Nhịp tim

6.90 km

Quãng đường

52m 54s

Thời gian

07:40 /km

Tốc độ

121 bpm

Nhịp tim

7.35 km

Quãng đường

1h 02m 44s

Thời gian

08:32 /km

Tốc độ

112 bpm

Nhịp tim

10.80 km

Quãng đường

1h 14m 27s

Thời gian

06:53 /km

Tốc độ

126 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở