Dương Đình Sơn

Dương Đình Sơn

BIB: 969851
1079

Tổng số sao

1/77938

Thứ hạng

86

Tháng 10/2021

club:
 • DEN LU RUNNERS
 • Tây Hà Nội Runners
 • Turtle Runners
 • MWG RUNNERS CLUB
 • HDR - HADONG RUNNERS
 • NDCSA Runners & Friends
 • HTC SPEEDSTER
 • THAINGUYEN Runners
 • VNPT CAO BẰNG TRISPORT CLUB
 • VDH RUNNERS - VietDuc Hospital Runners
 • CLB 3KM
 • CLB Dak Lak Runners (DLR)
 • Funny Running Team
 • CAU GIAY PARK RUNNERS (CGPR)
 • CÙNG RÈN LUYỆN
 • RUN 365 - VNPT HNI
 • 88 RUNNERS
 • HUMG Runners & Friends
 • Quảng Bình Runners
 • CLB Agribank Mỹ Đình
 • HÀ TĨNH RUNNERS
 • NAR - NGHỆ AN RUNNERS
 • Quảng Trị Runners (QTR)
 • Vinhomes Ocean Park Runners
 • VIR - Vinh Runners
11.32 km

Quãng đường

1h 15m 30s

Thời gian

06:40 /km

Tốc độ

125 bpm

Nhịp tim

10.11 km

Quãng đường

1h 07m 56s

Thời gian

06:43 /km

Tốc độ

123 bpm

Nhịp tim

10.73 km

Quãng đường

1h 13m 34s

Thời gian

06:51 /km

Tốc độ

126 bpm

Nhịp tim

11.11 km

Quãng đường

1h 13m 14s

Thời gian

06:35 /km

Tốc độ

133 bpm

Nhịp tim

30.76 km

Quãng đường

2h 45m 57s

Thời gian

05:24 /km

Tốc độ

148 bpm

Nhịp tim

10.50 km

Quãng đường

1h 08m 24s

Thời gian

06:31 /km

Tốc độ

128 bpm

Nhịp tim

12.29 km

Quãng đường

1h 19m 09s

Thời gian

06:27 /km

Tốc độ

133 bpm

Nhịp tim

10.21 km

Quãng đường

1h 00m 56s

Thời gian

05:58 /km

Tốc độ

143 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở