Dương Đình Sơn

Dương Đình Sơn

BIB: 969851
54

Tổng số sao

2/9044

Thứ hạng

8

Tháng 01/2020

Afternoon Run

9.15 km

Quãng đường

55m 29s

Thời gian

06:04 /km

Tốc độ

144 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

28.10 km

Quãng đường

2h 39m 52s

Thời gian

05:41 /km

Tốc độ

148 bpm

Nhịp tim

Evening Run

1.65 km

Quãng đường

11m 02s

Thời gian

06:41 /km

Tốc độ

138 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

8.02 km

Quãng đường

48m 25s

Thời gian

06:02 /km

Tốc độ

155 bpm

Nhịp tim

Evening Run

7.75 km

Quãng đường

47m 32s

Thời gian

06:08 /km

Tốc độ

136 bpm

Nhịp tim

Evening Run

11.65 km

Quãng đường

1h 09m 13s

Thời gian

05:56 /km

Tốc độ

146 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

10.50 km

Quãng đường

1h 06m 39s

Thời gian

06:21 /km

Tốc độ

153 bpm

Nhịp tim

Evening Run

10.25 km

Quãng đường

1h 06m 38s

Thời gian

06:30 /km

Tốc độ

141 bpm

Nhịp tim