Dương Đình Sơn

Dương Đình Sơn

BIB: 969851
348

Tổng số sao

2/50113

Thứ hạng

6

Tháng 03/2021

club:
  • DEN LU RUNNERS
  • Tân Tây Đô Runners
  • MWG RUNNERS CLUB
  • HDR - HADONG RUNNERS
  • HTC SPEEDSTER
  • THAINGUYEN Runners
  • VNPT CAO BẰNG TRISPORT CLUB
12.01 km

Quãng đường

1h 10m 53s

Thời gian

05:54 /km

Tốc độ

142 bpm

Nhịp tim

12.65 km

Quãng đường

1h 19m 34s

Thời gian

06:17 /km

Tốc độ

135 bpm

Nhịp tim

10.62 km

Quãng đường

1h 09m 38s

Thời gian

06:33 /km

Tốc độ

135 bpm

Nhịp tim

7.55 km

Quãng đường

51m 20s

Thời gian

06:48 /km

Tốc độ

130 bpm

Nhịp tim

21.25 km

Quãng đường

1h 55m 35s

Thời gian

05:26 /km

Tốc độ

153 bpm

Nhịp tim

6.28 km

Quãng đường

41m 58s

Thời gian

06:41 /km

Tốc độ

129 bpm

Nhịp tim

10.62 km

Quãng đường

1h 07m 07s

Thời gian

06:19 /km

Tốc độ

134 bpm

Nhịp tim

8.09 km

Quãng đường

51m 25s

Thời gian

06:21 /km

Tốc độ

137 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở