Mở
Dương Đình Sơn

Dương Đình Sơn

BIB: 969851
212

Tổng số sao

1/25391

Thứ hạng

49

Tháng 09/2020

Morning Run

13.12 km

Quãng đường

1h 23m 02s

Thời gian

06:20 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

8.05 km

Quãng đường

49m 23s

Thời gian

06:08 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Run

11.83 km

Quãng đường

1h 13m 26s

Thời gian

06:12 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

15.28 km

Quãng đường

1h 36m 51s

Thời gian

06:20 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Run

14.95 km

Quãng đường

1h 29m 07s

Thời gian

05:58 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

16.55 km

Quãng đường

1h 42m 17s

Thời gian

06:11 /km

Tốc độ

134 bpm

Nhịp tim

Evening Run

12.61 km

Quãng đường

1h 25m 37s

Thời gian

06:47 /km

Tốc độ

134 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

21.25 km

Quãng đường

2h 10m 26s

Thời gian

06:08 /km

Tốc độ

143 bpm

Nhịp tim