Dương Đình Sơn VNPT SLa

Dương Đình Sơn VNPT SLa

BIB: 969851
6232

Tổng số sao

3/141600

Thứ hạng

11

Tháng 03/2023

club:
 • DEN LU RUNNERS
 • Tây Hà Nội Runners
 • Turtle Runners
 • MWG RUNNERS CLUB
 • HDR - HADONG RUNNERS
 • NDCSA Runners & Friends
 • HTC SPEEDSTER
 • THAINGUYEN Runners
 • VNPT CAO BẰNG TRISPORT CLUB
 • VDH RUNNERS - VietDuc Hospital Runners
 • CLB 3KM
 • CLB Dak Lak Runners (DLR)
 • Funny Running Team
 • CAU GIAY PARK RUNNERS (CGPR)
 • CÙNG RÈN LUYỆN
 • RUN 365 - VNPT HNI
 • 88 RUNNERS
 • H.U.M.G Runners & Friends
 • Quảng Bình Runners
 • CLB Agribank Mỹ Đình
 • HÀ TĨNH RUNNERS
 • NAR - NGHỆ AN RUNNERS
 • Quảng Trị Runners (QTR)
 • Vinhomes Ocean Park Runners
 • VIR - Vinh Runners
 • Hust Runners
 • THANH HÓA RUNNERS
 • Petrolimex Nam Định Runners
 • NRF - N.E.U Runners and Friends
 • Thiên Trường Runners
 • BVSC Runners
 • PHỦ QUỲ RUNNERS
 • LFCVN RUNNERS
 • RUNNERS 19
 • BDRC - BINH DUONG RUNNING CLUB
 • Bình Phước Runners
 • Ecolife Runners
 • GEARVN RUNNER CLUB
 • West Lake Runners
 • HOÀ BÌNH RUNNERS
 • DNR RELEASE DRAGONS
21.14 km

Quãng đường

2h 00m 46s

Thời gian

05:43 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

21.22 km

Quãng đường

1h 52m 56s

Thời gian

05:19 /km

Tốc độ

156 bpm

Nhịp tim

3.81 km

Quãng đường

51m 21s

Thời gian

13:28 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

2.05 km

Quãng đường

29m 10s

Thời gian

14:15 /km

Tốc độ

90 bpm

Nhịp tim

0.84 km

Quãng đường

15m 28s

Thời gian

18:31 /km

Tốc độ

81 bpm

Nhịp tim

10.39 km

Quãng đường

1h 14m 56s

Thời gian

07:13 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

10.10 km

Quãng đường

1h 07m 10s

Thời gian

06:39 /km

Tốc độ

127 bpm

Nhịp tim

10.10 km

Quãng đường

1h 09m 11s

Thời gian

06:51 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở