Dương Đình Sơn

Dương Đình Sơn

BIB: 969851
443

Tổng số sao

2/66400

Thứ hạng

32

Tháng 05/2021

club:
  • DEN LU RUNNERS
  • Tân Tây Đô Runners
  • MWG RUNNERS CLUB
  • HDR - HADONG RUNNERS
  • HTC SPEEDSTER
  • THAINGUYEN Runners
  • VNPT CAO BẰNG TRISPORT CLUB
12.66 km

Quãng đường

1h 20m 57s

Thời gian

06:24 /km

Tốc độ

130 bpm

Nhịp tim

11.25 km

Quãng đường

1h 15m 26s

Thời gian

06:42 /km

Tốc độ

125 bpm

Nhịp tim

12.30 km

Quãng đường

1h 18m 46s

Thời gian

06:24 /km

Tốc độ

129 bpm

Nhịp tim

11.65 km

Quãng đường

1h 15m 59s

Thời gian

06:31 /km

Tốc độ

134 bpm

Nhịp tim

13.12 km

Quãng đường

1h 26m 21s

Thời gian

06:35 /km

Tốc độ

133 bpm

Nhịp tim

15.06 km

Quãng đường

1h 43m 43s

Thời gian

06:53 /km

Tốc độ

131 bpm

Nhịp tim

21.31 km

Quãng đường

2h 03m 55s

Thời gian

05:49 /km

Tốc độ

146 bpm

Nhịp tim

10.15 km

Quãng đường

1h 07m 13s

Thời gian

06:37 /km

Tốc độ

132 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở