Dương Đình Sơn

Dương Đình Sơn

BIB: 969851
292

Tổng số sao

1/42002

Thứ hạng

8

Tháng 12/2020

club:
  • DEN LU RUNNERS
  • Tân Tây Đô Runners
  • MWG RUNNERS CLUB
  • HDR - HADONG RUNNERS
  • HTC SPEEDSTER
  • THAINGUYEN Runners
  • VNPT CAO BẰNG TRISPORT CLUB
21.50 km

Quãng đường

1h 56m 45s

Thời gian

05:26 /km

Tốc độ

153 bpm

Nhịp tim

7.05 km

Quãng đường

1h 17m 09s

Thời gian

10:57 /km

Tốc độ

95 bpm

Nhịp tim

10.75 km

Quãng đường

1h 05m 48s

Thời gian

06:07 /km

Tốc độ

151 bpm

Nhịp tim

12.20 km

Quãng đường

1h 13m 32s

Thời gian

06:02 /km

Tốc độ

136 bpm

Nhịp tim

11.54 km

Quãng đường

1h 13m 54s

Thời gian

06:24 /km

Tốc độ

145 bpm

Nhịp tim

7.80 km

Quãng đường

44m 26s

Thời gian

05:42 /km

Tốc độ

142 bpm

Nhịp tim

10.15 km

Quãng đường

1h 00m 14s

Thời gian

05:56 /km

Tốc độ

150 bpm

Nhịp tim

12.20 km

Quãng đường

1h 12m 18s

Thời gian

05:55 /km

Tốc độ

157 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở