Phan Tham

Phan Tham

BIB: 534777
6598

Tổng số sao

1/106000

Thứ hạng

68

Tháng 12/2022

club:
  • Tây Hà Nội Runners
  • HTC SPEEDSTER
  • H.U.M.G Runners & Friends
  •  Quảng Bình Runners
  • NAR - NGHỆ AN RUNNERS
  • Quảng Trị Runners (QTR)
  • Petrolimex Nam Định Runners
  • Thiên Trường Runners
  • LFCVN RUNNERS
43.42 km

Quãng đường

4h 47m 46s

Thời gian

06:38 /km

Tốc độ

164 bpm

Nhịp tim

10.24 km

Quãng đường

1h 10m 22s

Thời gian

06:52 /km

Tốc độ

148 bpm

Nhịp tim

8.30 km

Quãng đường

56m 11s

Thời gian

06:46 /km

Tốc độ

148 bpm

Nhịp tim

44.51 km

Quãng đường

5h 29m 02s

Thời gian

07:24 /km

Tốc độ

138 bpm

Nhịp tim

9.40 km

Quãng đường

1h 18m 45s

Thời gian

08:23 /km

Tốc độ

128 bpm

Nhịp tim

10.23 km

Quãng đường

1h 17m 35s

Thời gian

07:35 /km

Tốc độ

143 bpm

Nhịp tim

10.33 km

Quãng đường

1h 15m 41s

Thời gian

07:20 /km

Tốc độ

142 bpm

Nhịp tim

7.08 km

Quãng đường

56m 13s

Thời gian

07:57 /km

Tốc độ

142 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở