tham phan

tham phan

BIB: 534777
848

Tổng số sao

4/77938

Thứ hạng

95

Tháng 10/2021

club:
  • Tây Hà Nội Runners
  • VDH RUNNERS - VietDuc Hospital Runners
22.33 km

Quãng đường

3h 39m 36s

Thời gian

09:50 /km

Tốc độ

121 bpm

Nhịp tim

40.71 km

Quãng đường

5h 06m 20s

Thời gian

07:31 /km

Tốc độ

148 bpm

Nhịp tim

23.05 km

Quãng đường

3h 34m 10s

Thời gian

09:18 /km

Tốc độ

123 bpm

Nhịp tim

32.13 km

Quãng đường

3h 55m 18s

Thời gian

07:19 /km

Tốc độ

154 bpm

Nhịp tim

21.11 km

Quãng đường

3h 21m 15s

Thời gian

09:32 /km

Tốc độ

126 bpm

Nhịp tim

11.89 km

Quãng đường

1h 31m 18s

Thời gian

07:41 /km

Tốc độ

142 bpm

Nhịp tim

12.38 km

Quãng đường

1h 55m 45s

Thời gian

09:21 /km

Tốc độ

120 bpm

Nhịp tim

12.90 km

Quãng đường

1h 40m 41s

Thời gian

07:48 /km

Tốc độ

143 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở