Phan Tham

Phan Tham

BIB: 534777
6855

Tổng số sao

1/141600

Thứ hạng

1

Tháng 03/2024

club:
  • Tây Hà Nội Runners
  • HTC SPEEDSTER
  • HUMG RUNNERS & FRIENDS
  •  Quảng Bình Runners
  • NAR - NGHỆ AN RUNNERS
  • Quảng Trị Runners (QTR)
  • Petrolimex Nam Định Runners
  • Thiên Trường Runners
  • LFCVN RUNNERS
15.16 km

Quãng đường

1h 50m 12s

Thời gian

07:16 /km

Tốc độ

152 bpm

Nhịp tim

44.31 km

Quãng đường

6h 32m 46s

Thời gian

08:52 /km

Tốc độ

154 bpm

Nhịp tim

11.37 km

Quãng đường

1h 25m 01s

Thời gian

07:28 /km

Tốc độ

179 bpm

Nhịp tim

10.29 km

Quãng đường

1h 18m 10s

Thời gian

07:36 /km

Tốc độ

147 bpm

Nhịp tim

10.22 km

Quãng đường

1h 16m 11s

Thời gian

07:27 /km

Tốc độ

139 bpm

Nhịp tim

10.08 km

Quãng đường

1h 12m 00s

Thời gian

07:09 /km

Tốc độ

140 bpm

Nhịp tim

31.12 km

Quãng đường

3h 30m 00s

Thời gian

06:45 /km

Tốc độ

153 bpm

Nhịp tim

10.49 km

Quãng đường

1h 17m 33s

Thời gian

07:23 /km

Tốc độ

139 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở