Phan Tham

Phan Tham

BIB: 534777
6743

Tổng số sao

1/141600

Thứ hạng

13

Tháng 10/2023

club:
  • Tây Hà Nội Runners
  • HTC SPEEDSTER
  • HUMG RUNNERS & FRIENDS
  •  Quảng Bình Runners
  • NAR - NGHỆ AN RUNNERS
  • Quảng Trị Runners (QTR)
  • Petrolimex Nam Định Runners
  • Thiên Trường Runners
  • LFCVN RUNNERS
10.17 km

Quãng đường

1h 10m 46s

Thời gian

06:57 /km

Tốc độ

150 bpm

Nhịp tim

10.21 km

Quãng đường

1h 10m 47s

Thời gian

06:56 /km

Tốc độ

153 bpm

Nhịp tim

10.13 km

Quãng đường

1h 12m 01s

Thời gian

07:07 /km

Tốc độ

144 bpm

Nhịp tim

10.11 km

Quãng đường

1h 12m 17s

Thời gian

07:09 /km

Tốc độ

145 bpm

Nhịp tim

45.46 km

Quãng đường

5h 28m 47s

Thời gian

07:14 /km

Tốc độ

145 bpm

Nhịp tim

12.15 km

Quãng đường

1h 45m 54s

Thời gian

08:43 /km

Tốc độ

130 bpm

Nhịp tim

20.11 km

Quãng đường

2h 40m 59s

Thời gian

08:00 /km

Tốc độ

134 bpm

Nhịp tim

20.40 km

Quãng đường

2h 32m 19s

Thời gian

07:28 /km

Tốc độ

143 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở