Phan Tham

Phan Tham

BIB: 534777
2687

Tổng số sao

2/87729

Thứ hạng

356

Tháng 05/2022

club:
  • Tây Hà Nội Runners
  • HTC SPEEDSTER
  • H.U.M.G Runners & Friends
  •  Quảng Bình Runners
  • NAR - NGHỆ AN RUNNERS
  • Quảng Trị Runners (QTR)
  • Petrolimex Nam Định Runners
  • Thiên Trường Runners
  • LFCVN RUNNERS
19.51 km

Quãng đường

2h 12m 42s

Thời gian

06:48 /km

Tốc độ

147 bpm

Nhịp tim

10.23 km

Quãng đường

1h 09m 53s

Thời gian

06:50 /km

Tốc độ

146 bpm

Nhịp tim

10.02 km

Quãng đường

1h 11m 01s

Thời gian

07:05 /km

Tốc độ

141 bpm

Nhịp tim

10.21 km

Quãng đường

1h 12m 47s

Thời gian

07:08 /km

Tốc độ

143 bpm

Nhịp tim

30.76 km

Quãng đường

3h 31m 11s

Thời gian

06:52 /km

Tốc độ

160 bpm

Nhịp tim

10.20 km

Quãng đường

1h 05m 07s

Thời gian

06:23 /km

Tốc độ

160 bpm

Nhịp tim

10.10 km

Quãng đường

1h 07m 52s

Thời gian

06:43 /km

Tốc độ

150 bpm

Nhịp tim

10.17 km

Quãng đường

1h 07m 17s

Thời gian

06:37 /km

Tốc độ

158 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở