Phan Tham

Phan Tham

BIB: 534777
4880

Tổng số sao

2/106000

Thứ hạng

546

Tháng 08/2022

club:
  • Tây Hà Nội Runners
  • HTC SPEEDSTER
  • H.U.M.G Runners & Friends
  •  Quảng Bình Runners
  • NAR - NGHỆ AN RUNNERS
  • Quảng Trị Runners (QTR)
  • Petrolimex Nam Định Runners
  • Thiên Trường Runners
  • LFCVN RUNNERS
10.40 km

Quãng đường

1h 07m 24s

Thời gian

06:29 /km

Tốc độ

157 bpm

Nhịp tim

8.01 km

Quãng đường

57m 06s

Thời gian

07:08 /km

Tốc độ

154 bpm

Nhịp tim

14.08 km

Quãng đường

1h 34m 21s

Thời gian

06:42 /km

Tốc độ

165 bpm

Nhịp tim

32.72 km

Quãng đường

3h 45m 52s

Thời gian

06:54 /km

Tốc độ

155 bpm

Nhịp tim

10.22 km

Quãng đường

1h 09m 20s

Thời gian

06:47 /km

Tốc độ

155 bpm

Nhịp tim

10.02 km

Quãng đường

1h 06m 40s

Thời gian

06:39 /km

Tốc độ

149 bpm

Nhịp tim

10.31 km

Quãng đường

1h 11m 40s

Thời gian

06:57 /km

Tốc độ

152 bpm

Nhịp tim

10.40 km

Quãng đường

1h 14m 32s

Thời gian

07:10 /km

Tốc độ

135 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở