Phan Tham

Phan Tham

BIB: 534777
1403

Tổng số sao

2/86041

Thứ hạng

185

Tháng 01/2022

club:
  • Tây Hà Nội Runners
  • VDH RUNNERS - VietDuc Hospital Runners
  • Petrolimex Nam Định Runners
  • Thiên Trường Runners
10.15 km

Quãng đường

1h 08m 23s

Thời gian

06:44 /km

Tốc độ

142 bpm

Nhịp tim

10.01 km

Quãng đường

1h 04m 16s

Thời gian

06:25 /km

Tốc độ

160 bpm

Nhịp tim

11.12 km

Quãng đường

3h 17m 28s

Thời gian

17:46 /km

Tốc độ

107 bpm

Nhịp tim

33.53 km

Quãng đường

3h 36m 06s

Thời gian

06:27 /km

Tốc độ

160 bpm

Nhịp tim

10.11 km

Quãng đường

1h 09m 26s

Thời gian

06:52 /km

Tốc độ

149 bpm

Nhịp tim

10.06 km

Quãng đường

1h 12m 17s

Thời gian

07:11 /km

Tốc độ

160 bpm

Nhịp tim

10.51 km

Quãng đường

1h 17m 05s

Thời gian

07:20 /km

Tốc độ

149 bpm

Nhịp tim

10.13 km

Quãng đường

1h 11m 38s

Thời gian

07:04 /km

Tốc độ

145 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở