Phan Tham

Phan Tham

BIB: 534777
6916

Tổng số sao

2/141600

Thứ hạng

12

Tháng 06/2024

club:
  • Tây Hà Nội Runners
  • HTC SPEEDSTER
  • HUMG RUNNERS & FRIENDS
  •  Quảng Bình Runners
  • NAR - NGHỆ AN RUNNERS
  • Quảng Trị Runners (QTR)
  • Petrolimex Nam Định Runners
  • Thiên Trường Runners
  • LFCVN RUNNERS
15.15 km

Quãng đường

1h 40m 22s

Thời gian

06:37 /km

Tốc độ

149 bpm

Nhịp tim

14.61 km

Quãng đường

1h 42m 08s

Thời gian

06:59 /km

Tốc độ

156 bpm

Nhịp tim

11.32 km

Quãng đường

1h 21m 17s

Thời gian

07:11 /km

Tốc độ

146 bpm

Nhịp tim

6.28 km

Quãng đường

47m 24s

Thời gian

07:33 /km

Tốc độ

136 bpm

Nhịp tim

15.17 km

Quãng đường

1h 46m 14s

Thời gian

07:00 /km

Tốc độ

150 bpm

Nhịp tim

13.89 km

Quãng đường

1h 37m 09s

Thời gian

07:00 /km

Tốc độ

149 bpm

Nhịp tim

10.47 km

Quãng đường

1h 14m 15s

Thời gian

07:06 /km

Tốc độ

147 bpm

Nhịp tim

12.35 km

Quãng đường

1h 25m 39s

Thời gian

06:56 /km

Tốc độ

157 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở