tham phan

tham phan

BIB: 534777
613

Tổng số sao

5/76346

Thứ hạng

114

Tháng 08/2021

club:
  • Tây Hà Nội Runners
  • VDH RUNNERS - VietDuc Hospital Runners
8.10 km

Quãng đường

1h 00m 42s

Thời gian

07:29 /km

Tốc độ

143 bpm

Nhịp tim

9.01 km

Quãng đường

1h 14m 39s

Thời gian

08:17 /km

Tốc độ

131 bpm

Nhịp tim

7.11 km

Quãng đường

56m 31s

Thời gian

07:57 /km

Tốc độ

137 bpm

Nhịp tim

30.31 km

Quãng đường

3h 37m 31s

Thời gian

07:11 /km

Tốc độ

155 bpm

Nhịp tim

10.36 km

Quãng đường

1h 13m 25s

Thời gian

07:05 /km

Tốc độ

152 bpm

Nhịp tim

10.21 km

Quãng đường

1h 12m 15s

Thời gian

07:04 /km

Tốc độ

149 bpm

Nhịp tim

7.90 km

Quãng đường

57m 10s

Thời gian

07:14 /km

Tốc độ

146 bpm

Nhịp tim

9.11 km

Quãng đường

1h 03m 29s

Thời gian

06:58 /km

Tốc độ

145 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở