Phan Tham

Phan Tham

BIB: 534777
6611

Tổng số sao

1/141600

Thứ hạng

0

Tháng 03/2023

club:
  • Tây Hà Nội Runners
  • HTC SPEEDSTER
  • H.U.M.G Runners & Friends
  •  Quảng Bình Runners
  • NAR - NGHỆ AN RUNNERS
  • Quảng Trị Runners (QTR)
  • Petrolimex Nam Định Runners
  • Thiên Trường Runners
  • LFCVN RUNNERS
7.88 km

Quãng đường

46m 33s

Thời gian

05:54 /km

Tốc độ

167 bpm

Nhịp tim

1.39 km

Quãng đường

07m 33s

Thời gian

05:26 /km

Tốc độ

141 bpm

Nhịp tim

2.02 km

Quãng đường

10m 40s

Thời gian

05:17 /km

Tốc độ

146 bpm

Nhịp tim

21.42 km

Quãng đường

2h 15m 57s

Thời gian

06:21 /km

Tốc độ

169 bpm

Nhịp tim

8.09 km

Quãng đường

57m 08s

Thời gian

07:04 /km

Tốc độ

140 bpm

Nhịp tim

6.86 km

Quãng đường

48m 04s

Thời gian

07:00 /km

Tốc độ

153 bpm

Nhịp tim

5.28 km

Quãng đường

40m 51s

Thời gian

07:44 /km

Tốc độ

157 bpm

Nhịp tim

21.12 km

Quãng đường

1h 54m 51s

Thời gian

05:26 /km

Tốc độ

176 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở