Cấp độ (Tích lũy) Ưu đãi
  Milestone 0-8

Khi hoàn thành 01 thử thách từ 84RACE, bạn được tặng 01 lượt quay may mắn với phần thưởng từ 84RACE.

  Breaking 9-20

Khi hoàn thành 01 thử thách từ 84RACE, bạn được tặng 02 lượt quay may mắn với phần thưởng từ 84RACE. Ưu đãi giảm giá 5% (từ 1/5- 31/12/2019) khi mua hàng tại Activ Store, Key Power Sports Hà Nội

  Half Marathon 21-41

Khi hoàn thành 01 thử thách từ 84RACE, bạn được tặng 03 lượt quay may mắn với phần thưởng từ 84RACE. Ưu đãi giảm giá 5% (từ 1/5- 31/12/2019) khi mua hàng tại Activ Store, Key Power Sports Hà Nội

  Full Marathon 42-69

Khi hoàn thành 01 thử thách từ 84RACE, bạn được tặng 04 lượt quay may mắn với phần thưởng từ 84RACE. Ưu đãi giảm giá 10% (từ 1/5- 31/12/2019) khi mua hàng tại Activ Store, Key Power Sports Hà Nội

  Ironman 70.3 70-99

Khi hoàn thành 01 thử thách từ 84RACE, bạn được tặng 05 lượt quay may mắn với phần thưởng từ 84RACE. Ưu đãi giảm giá 15% (từ 1/5- 31/12/2019) khi mua hàng tại Activ Store, Key Power Sports Hà Nội

  Ultra Marathon 100-139

Khi hoàn thành 01 thử thách từ 84RACE, bạn được tặng 06 lượt quay may mắn với phần thưởng từ 84RACE. Ưu đãi giảm giá 20% (từ 1/5- 31/12/2019) khi mua hàng tại Activ Store, Key Power Sports Hà Nội

  Ironman 140.6 140-179

Khi hoàn thành 01 thử thách từ 84RACE, bạn được tặng 07 lượt quay may mắn với phần thưởng từ 84RACE. Ưu đãi giảm giá 20% (từ 1/5- 31/12/2019) khi mua hàng tại Activ Store, Key Power Sports Hà Nội

  Ultra Trail 180-250

Khi hoàn thành 01 thử thách từ 84RACE, bạn được tặng 08 lượt quay may mắn với phần thưởng từ 84RACE. Ưu đãi giảm giá 20% (từ 1/5- 31/12/2019) khi mua hàng tại Activ Store, Key Power Sports Hà Nội