Chu Loi

Chu Loi

BIB: 554156
297

Tổng số sao

4/50113

Thứ hạng

8

Tháng 03/2021

club:
 • DEN LU RUNNERS
 • Tân Tây Đô Runners
 • Turtle Runners
 • MWG RUNNERS CLUB
 • HDR - HADONG RUNNERS
 • NDCSA Runners & Friends
 • HTC SPEEDSTER
 • THAINGUYEN Runners
 • VNPT CAO BẰNG TRISPORT CLUB
 • VDH RUNNERS - VietDuc Hospital Runners
 • CLB 3KM
 • CLB Dak Lak Runners (DLR)
10.79 km

Quãng đường

1h 17m 54s

Thời gian

07:13 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

4.42 km

Quãng đường

41m 16s

Thời gian

09:19 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

30.69 km

Quãng đường

2h 59m 52s

Thời gian

05:52 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

11.11 km

Quãng đường

1h 19m 34s

Thời gian

07:10 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

32.21 km

Quãng đường

3h 19m 22s

Thời gian

06:11 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

21.23 km

Quãng đường

1h 55m 10s

Thời gian

05:25 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

10.10 km

Quãng đường

1h 10m 23s

Thời gian

06:58 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

4.24 km

Quãng đường

49m 43s

Thời gian

11:43 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở