Chu Loi

Chu Loi

BIB: 554156
611

Tổng số sao

10/77938

Thứ hạng

39

Tháng 10/2021

club:
 • DEN LU RUNNERS
 • Tây Hà Nội Runners
 • Turtle Runners
 • MWG RUNNERS CLUB
 • HDR - HADONG RUNNERS
 • NDCSA Runners & Friends
 • HTC SPEEDSTER
 • THAINGUYEN Runners
 • VNPT CAO BẰNG TRISPORT CLUB
 • VDH RUNNERS - VietDuc Hospital Runners
 • CLB 3KM
 • CLB Dak Lak Runners (DLR)
 • Funny Running Team
 • CAU GIAY PARK RUNNERS (CGPR)
 • CÙNG RÈN LUYỆN
 • RUN 365 - VNPT HNI
 • 88 RUNNERS
 • HUMG Runners & Friends
 • Quảng Bình Runners
 • CLB Agribank Mỹ Đình
 • HÀ TĨNH RUNNERS
10.10 km

Quãng đường

1h 07m 03s

Thời gian

06:38 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

11.11 km

Quãng đường

1h 16m 58s

Thời gian

06:56 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

3.33 km

Quãng đường

23m 35s

Thời gian

07:04 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

11.11 km

Quãng đường

1h 12m 10s

Thời gian

06:30 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

5.05 km

Quãng đường

31m 13s

Thời gian

06:11 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

22.12 km

Quãng đường

2h 37m 41s

Thời gian

07:08 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

11.88 km

Quãng đường

1h 15m 44s

Thời gian

06:22 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

1.13 km

Quãng đường

07m 14s

Thời gian

06:24 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở