Chu Loi

Chu Loi

BIB: 554156
197

Tổng số sao

6/42002

Thứ hạng

8

Tháng 12/2020

club:
  • DEN LU RUNNERS
  • Tân Tây Đô Runners
  • Turtle Runners
  • MWG RUNNERS CLUB
  • HDR - HADONG RUNNERS
  • NDCSA - THPT Nguyễn Đức Cảnh Thái Bình
  • HTC SPEEDSTER
  • THAINGUYEN Runners
  • VNPT CAO BẰNG TRISPORT CLUB
14.04 km

Quãng đường

1h 45m 28s

Thời gian

07:31 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

11.66 km

Quãng đường

1h 18m 13s

Thời gian

06:42 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

1.13 km

Quãng đường

10m 32s

Thời gian

09:18 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

14.04 km

Quãng đường

1h 37m 13s

Thời gian

06:55 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

10.88 km

Quãng đường

1h 19m 58s

Thời gian

07:21 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

11.12 km

Quãng đường

1h 24m 59s

Thời gian

07:38 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

10.01 km

Quãng đường

1h 17m 51s

Thời gian

07:46 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

31.31 km

Quãng đường

3h 29m 32s

Thời gian

06:41 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở