Mở
Chu Loi

Chu Loi

BIB: 554156
137

Tổng số sao

7/25281

Thứ hạng

56

Tháng 09/2020

club:
  • DEN LU RUNNERS
  • Tân Tây Đô Runners
  • Turtle Runners
  • MWG RUNNERS CLUB
  • HDR - HADONG RUNNERS

Sacombank2.20

8.65 km

Quãng đường

1h 05m 50s

Thời gian

07:37 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Evening Run

11.12 km

Quãng đường

1h 15m 16s

Thời gian

06:46 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Afternoon Ride

3.02 km

Quãng đường

10m 28s

Thời gian

17.3 km/h

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Night Run

13.07 km

Quãng đường

1h 30m 38s

Thời gian

06:56 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Night Run

10.84 km

Quãng đường

1h 18m 25s

Thời gian

07:14 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Evening Run

35.00 km

Quãng đường

3h 13m 36s

Thời gian

05:32 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Run

3.30 km

Quãng đường

25m 04s

Thời gian

07:34 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Mua bửi em đê

10.40 km

Quãng đường

1h 05m 07s

Thời gian

06:15 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim