Chu Loi

Chu Loi

BIB: 554156
363

Tổng số sao

4/66400

Thứ hạng

18

Tháng 05/2021

club:
 • DEN LU RUNNERS
 • Tân Tây Đô Runners
 • Turtle Runners
 • MWG RUNNERS CLUB
 • HDR - HADONG RUNNERS
 • NDCSA Runners & Friends
 • HTC SPEEDSTER
 • THAINGUYEN Runners
 • VNPT CAO BẰNG TRISPORT CLUB
 • VDH RUNNERS - VietDuc Hospital Runners
 • CLB 3KM
 • CLB Dak Lak Runners (DLR)
 • Funny Running Team
 • CAU GIAY PARK RUNNERS (CGPR)
 • CÙNG RÈN LUYỆN
 • RUN 365 - VNPT HNI
 • 88 RUNNERS
10.68 km

Quãng đường

1h 11m 12s

Thời gian

06:40 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

10.69 km

Quãng đường

1h 11m 54s

Thời gian

06:44 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

7.07 km

Quãng đường

40m 41s

Thời gian

05:45 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

10.80 km

Quãng đường

1h 08m 24s

Thời gian

06:20 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

13.68 km

Quãng đường

1h 33m 47s

Thời gian

06:51 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

2.02 km

Quãng đường

26m 10s

Thời gian

12:56 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

2.13 km

Quãng đường

14m 09s

Thời gian

06:38 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

12.21 km

Quãng đường

1h 53m 41s

Thời gian

09:19 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở