Chu Loi

Chu Loi

BIB: 554156
538

Tổng số sao

10/76346

Thứ hạng

14

Tháng 08/2021

club:
 • DEN LU RUNNERS
 • Tây Hà Nội Runners
 • Turtle Runners
 • MWG RUNNERS CLUB
 • HDR - HADONG RUNNERS
 • NDCSA Runners & Friends
 • HTC SPEEDSTER
 • THAINGUYEN Runners
 • VNPT CAO BẰNG TRISPORT CLUB
 • VDH RUNNERS - VietDuc Hospital Runners
 • CLB 3KM
 • CLB Dak Lak Runners (DLR)
 • An Bình City Runners
 • Funny Running Team
 • CAU GIAY PARK RUNNERS (CGPR)
 • CÙNG RÈN LUYỆN
 • RUN 365 - VNPT HNI
 • 88 RUNNERS
 • HUMG Runners & Friends
 • Quảng Bình Runners
 • CLB Agribank Mỹ Đình
 • HÀ TĨNH RUNNERS
21.12 km

Quãng đường

2h 21m 34s

Thời gian

06:42 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

2.03 km

Quãng đường

13m 06s

Thời gian

06:27 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

3.79 km

Quãng đường

24m 11s

Thời gian

06:23 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

2.06 km

Quãng đường

13m 26s

Thời gian

06:31 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

2.34 km

Quãng đường

14m 44s

Thời gian

06:17 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

2.78 km

Quãng đường

17m 01s

Thời gian

06:08 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

2.04 km

Quãng đường

13m 10s

Thời gian

06:27 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

22.22 km

Quãng đường

2h 10m 43s

Thời gian

05:53 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở