Lương Thế Vũ

Lương Thế Vũ

BIB: 96005
242

Tổng số sao

9/50113

Thứ hạng

9

Tháng 03/2021

club:
 • DEN LU RUNNERS
 • Den Lu Runners 01
 • Den Lu Runners 02
 • Den Lu Runners 03
 • Den Lu Runners 04
 • Den Lu Runners 05
 • Den Lu Runners 06
 • Den Lu Runners 07
 • Den Lu Runners 08
 • Den Lu Runners 09
 • Tân Tây Đô Runners
 • Turtle Runners
 • MWG RUNNERS CLUB
 • HDR - HADONG RUNNERS
 • NDCSA Runners & Friends
 • HTC SPEEDSTER
 • THAINGUYEN Runners
 • VNPT CAO BẰNG TRISPORT CLUB
 • VDH RUNNERS - VietDuc Hospital Runners
 • CLB 3KM
 • CLB Dak Lak Runners (DLR)
2.91 km

Quãng đường

48m 36s

Thời gian

16:39 /km

Tốc độ

95 bpm

Nhịp tim

18.39 km

Quãng đường

2h 01m 41s

Thời gian

06:37 /km

Tốc độ

133 bpm

Nhịp tim

16.23 km

Quãng đường

1h 45m 53s

Thời gian

06:31 /km

Tốc độ

134 bpm

Nhịp tim

6.89 km

Quãng đường

51m 39s

Thời gian

07:29 /km

Tốc độ

122 bpm

Nhịp tim

30.35 km

Quãng đường

3h 10m 16s

Thời gian

06:16 /km

Tốc độ

143 bpm

Nhịp tim

11.64 km

Quãng đường

1h 12m 18s

Thời gian

06:13 /km

Tốc độ

139 bpm

Nhịp tim

6.83 km

Quãng đường

49m 01s

Thời gian

07:11 /km

Tốc độ

121 bpm

Nhịp tim

18.38 km

Quãng đường

1h 59m 16s

Thời gian

06:29 /km

Tốc độ

131 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở