Lương Thế Vũ

Lương Thế Vũ

BIB: 96005
293

Tổng số sao

9/66400

Thứ hạng

8

Tháng 05/2021

club:
 • DEN LU RUNNERS
 • Den Lu Runners 01
 • Den Lu Runners 02
 • Den Lu Runners 03
 • Den Lu Runners 04
 • Den Lu Runners 05
 • Den Lu Runners 06
 • Den Lu Runners 07
 • Den Lu Runners 08
 • Den Lu Runners 09
 • Tân Tây Đô Runners
 • Turtle Runners
 • MWG RUNNERS CLUB
 • HDR - HADONG RUNNERS
 • NDCSA Runners & Friends
 • HTC SPEEDSTER
 • THAINGUYEN Runners
 • VNPT CAO BẰNG TRISPORT CLUB
 • VDH RUNNERS - VietDuc Hospital Runners
 • CLB 3KM
 • CLB Dak Lak Runners (DLR)
 • Funny Running Team
 • CAU GIAY PARK RUNNERS (CGPR)
 • CÙNG RÈN LUYỆN
 • RUN 365 - VNPT HNI
 • 88 RUNNERS
 • HUMG Runners & Friends
 • Quảng Bình Runners
360 m

Quãng đường

21m 47s

Thời gian

06:03 /100m

Tốc độ

112 bpm

Nhịp tim

16.92 km

Quãng đường

46m 14s

Thời gian

21.9 km/h

Tốc độ

115 bpm

Nhịp tim

13.41 km

Quãng đường

1h 30m 47s

Thời gian

06:46 /km

Tốc độ

133 bpm

Nhịp tim

12.33 km

Quãng đường

1h 24m 57s

Thời gian

06:53 /km

Tốc độ

132 bpm

Nhịp tim

21.30 km

Quãng đường

2h 38m 05s

Thời gian

07:25 /km

Tốc độ

132 bpm

Nhịp tim

11.86 km

Quãng đường

1h 25m 41s

Thời gian

07:13 /km

Tốc độ

130 bpm

Nhịp tim

6.86 km

Quãng đường

46m 53s

Thời gian

06:50 /km

Tốc độ

134 bpm

Nhịp tim

5.45 km

Quãng đường

37m 16s

Thời gian

06:50 /km

Tốc độ

127 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở