Hoàng Hải Nam

Hoàng Hải Nam

BIB: 369720
1938

Tổng số sao

10/87729

Thứ hạng

284

Tháng 05/2022

club:
 • DEN LU RUNNERS
 • Tây Hà Nội Runners
 • MWG RUNNERS CLUB
 • HDR - HADONG RUNNERS
 • HTC SPEEDSTER
 • CLB Dak Lak Runners (DLR)
 • An Bình City Runners
 • CAU GIAY PARK RUNNERS (CGPR)
 • 88 RUNNERS
 • H.U.M.G Runners & Friends
 • Quảng Bình Runners
 • HÀ TĨNH RUNNERS
 • NAR - NGHỆ AN RUNNERS
 • Quảng Trị Runners (QTR)
 • THANH HÓA RUNNERS
 • Petrolimex Nam Định Runners
 • NRF - N.E.U Runners and Friends
 • Thiên Trường Runners
 • LFCVN RUNNERS
5.55 km

Quãng đường

41m 12s

Thời gian

07:25 /km

Tốc độ

145 bpm

Nhịp tim

8.49 km

Quãng đường

52m 48s

Thời gian

06:13 /km

Tốc độ

147 bpm

Nhịp tim

19.05 km

Quãng đường

1h 38m 30s

Thời gian

05:10 /km

Tốc độ

165 bpm

Nhịp tim

3.33 km

Quãng đường

17m 47s

Thời gian

05:20 /km

Tốc độ

145 bpm

Nhịp tim

11.11 km

Quãng đường

1h 08m 08s

Thời gian

06:08 /km

Tốc độ

142 bpm

Nhịp tim

17.05 km

Quãng đường

1h 39m 16s

Thời gian

05:49 /km

Tốc độ

149 bpm

Nhịp tim

6.78 km

Quãng đường

43m 10s

Thời gian

06:22 /km

Tốc độ

142 bpm

Nhịp tim

21.41 km

Quãng đường

1h 51m 16s

Thời gian

05:12 /km

Tốc độ

178 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở