Hoàng Hải Nam

Hoàng Hải Nam

BIB: 369720
4968

Tổng số sao

10/141600

Thứ hạng

0

Tháng 06/2023

club:
 • DEN LU RUNNERS
 • Tây Hà Nội Runners
 • MWG RUNNERS CLUB
 • HDR - HADONG RUNNERS
 • HTC SPEEDSTER
 • CLB Dak Lak Runners (DLR)
 • CAU GIAY PARK RUNNERS (CGPR)
 • 88 RUNNERS
 • H.U.M.G Runners & Friends
 • Quảng Bình Runners
 • HÀ TĨNH RUNNERS
 • NAR - NGHỆ AN RUNNERS
 • Quảng Trị Runners (QTR)
 • THANH HÓA RUNNERS
 • Petrolimex Nam Định Runners
 • NRF - N.E.U Runners and Friends
 • Thiên Trường Runners
 • LFCVN RUNNERS
28.01 km

Quãng đường

2h 33m 44s

Thời gian

05:29 /km

Tốc độ

157 bpm

Nhịp tim

9.51 km

Quãng đường

43m 07s

Thời gian

04:32 /km

Tốc độ

171 bpm

Nhịp tim

76.24 km

Quãng đường

12h 08m 21s

Thời gian

09:33 /km

Tốc độ

146 bpm

Nhịp tim

3.29 km

Quãng đường

21m 28s

Thời gian

06:31 /km

Tốc độ

122 bpm

Nhịp tim

7.59 km

Quãng đường

37m 24s

Thời gian

04:56 /km

Tốc độ

156 bpm

Nhịp tim

32.02 km

Quãng đường

3h 04m 38s

Thời gian

05:46 /km

Tốc độ

156 bpm

Nhịp tim

9.69 km

Quãng đường

53m 41s

Thời gian

05:32 /km

Tốc độ

148 bpm

Nhịp tim

0.00 km

Quãng đường

23m 14s

Thời gian

00 /km

Tốc độ

110 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở