Hoàng Hải Nam

Hoàng Hải Nam

BIB: 369720
4976

Tổng số sao

12/141600

Thứ hạng

3

Tháng 04/2024

club:
 • DEN LU RUNNERS
 • Tây Hà Nội Runners
 • MWG RUNNERS CLUB
 • HDR - HADONG RUNNERS
 • HTC SPEEDSTER
 • CLB Dak Lak Runners (DLR)
 • CAU GIAY PARK RUNNERS (CGPR)
 • 88 RUNNERS
 • HUMG RUNNERS & FRIENDS
 • Quảng Bình Runners
 • HÀ TĨNH RUNNERS
 • NAR - NGHỆ AN RUNNERS
 • Quảng Trị Runners (QTR)
 • THANH HÓA RUNNERS
 • Petrolimex Nam Định Runners
 • NRF - N.E.U Runners and Friends
 • Thiên Trường Runners
 • LFCVN RUNNERS
11.12 km

Quãng đường

1h 02m 22s

Thời gian

05:37 /km

Tốc độ

145 bpm

Nhịp tim

0.00 km

Quãng đường

07m 54s

Thời gian

00 /km

Tốc độ

91 bpm

Nhịp tim

21.13 km

Quãng đường

2h 06m 14s

Thời gian

05:59 /km

Tốc độ

144 bpm

Nhịp tim

10.10 km

Quãng đường

1h 51m 53s

Thời gian

11:05 /km

Tốc độ

146 bpm

Nhịp tim

6.01 km

Quãng đường

35m 44s

Thời gian

05:57 /km

Tốc độ

136 bpm

Nhịp tim

2.51 km

Quãng đường

28m 36s

Thời gian

11:24 /km

Tốc độ

122 bpm

Nhịp tim

10.04 km

Quãng đường

1h 06m 52s

Thời gian

06:40 /km

Tốc độ

155 bpm

Nhịp tim

7.52 km

Quãng đường

40m 39s

Thời gian

05:24 /km

Tốc độ

161 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở