Hoàng Hải Nam

Hoàng Hải Nam

BIB: 369720
4961

Tổng số sao

10/137400

Thứ hạng

21

Tháng 01/2023

club:
 • DEN LU RUNNERS
 • Tây Hà Nội Runners
 • MWG RUNNERS CLUB
 • HDR - HADONG RUNNERS
 • HTC SPEEDSTER
 • CLB Dak Lak Runners (DLR)
 • CAU GIAY PARK RUNNERS (CGPR)
 • 88 RUNNERS
 • H.U.M.G Runners & Friends
 • Quảng Bình Runners
 • HÀ TĨNH RUNNERS
 • NAR - NGHỆ AN RUNNERS
 • Quảng Trị Runners (QTR)
 • THANH HÓA RUNNERS
 • Petrolimex Nam Định Runners
 • NRF - N.E.U Runners and Friends
 • Thiên Trường Runners
 • LFCVN RUNNERS
6.96 km

Quãng đường

36m 20s

Thời gian

05:13 /km

Tốc độ

164 bpm

Nhịp tim

1.14 km

Quãng đường

07m 42s

Thời gian

06:44 /km

Tốc độ

131 bpm

Nhịp tim

1.14 km

Quãng đường

06m 31s

Thời gian

05:42 /km

Tốc độ

130 bpm

Nhịp tim

20.23 km

Quãng đường

1h 44m 17s

Thời gian

05:09 /km

Tốc độ

164 bpm

Nhịp tim

12.06 km

Quãng đường

1h 08m 46s

Thời gian

05:42 /km

Tốc độ

149 bpm

Nhịp tim

5.67 km

Quãng đường

35m 38s

Thời gian

06:17 /km

Tốc độ

143 bpm

Nhịp tim

11.23 km

Quãng đường

57m 10s

Thời gian

05:05 /km

Tốc độ

162 bpm

Nhịp tim

12.23 km

Quãng đường

1h 02m 29s

Thời gian

05:07 /km

Tốc độ

159 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở