Hoàng Hải Nam

Hoàng Hải Nam

BIB: 369720
4289

Tổng số sao

10/106000

Thứ hạng

194

Tháng 10/2022

club:
 • DEN LU RUNNERS
 • Tây Hà Nội Runners
 • MWG RUNNERS CLUB
 • HDR - HADONG RUNNERS
 • HTC SPEEDSTER
 • CLB Dak Lak Runners (DLR)
 • CAU GIAY PARK RUNNERS (CGPR)
 • 88 RUNNERS
 • H.U.M.G Runners & Friends
 • Quảng Bình Runners
 • HÀ TĨNH RUNNERS
 • NAR - NGHỆ AN RUNNERS
 • Quảng Trị Runners (QTR)
 • THANH HÓA RUNNERS
 • Petrolimex Nam Định Runners
 • NRF - N.E.U Runners and Friends
 • Thiên Trường Runners
 • LFCVN RUNNERS
6.79 km

Quãng đường

40m 09s

Thời gian

05:55 /km

Tốc độ

141 bpm

Nhịp tim

10.91 km

Quãng đường

1h 04m 22s

Thời gian

05:54 /km

Tốc độ

156 bpm

Nhịp tim

10.10 km

Quãng đường

1h 07m 53s

Thời gian

06:43 /km

Tốc độ

139 bpm

Nhịp tim

4.10 km

Quãng đường

22m 36s

Thời gian

05:30 /km

Tốc độ

154 bpm

Nhịp tim

4.10 km

Quãng đường

16m 28s

Thời gian

04:01 /km

Tốc độ

176 bpm

Nhịp tim

7.02 km

Quãng đường

39m 08s

Thời gian

05:34 /km

Tốc độ

153 bpm

Nhịp tim

32.82 km

Quãng đường

3h 24m 01s

Thời gian

06:13 /km

Tốc độ

164 bpm

Nhịp tim

3.33 km

Quãng đường

17m 37s

Thời gian

05:17 /km

Tốc độ

148 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở