Nguyễn Minh Hải

Nguyễn Minh Hải

BIB: 362778
213

Tổng số sao

4/42002

Thứ hạng

8

Tháng 12/2020

33.30 km

Quãng đường

3h 25m 58s

Thời gian

06:11 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

12.38 km

Quãng đường

1h 11m 49s

Thời gian

05:48 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

4.05 km

Quãng đường

25m 10s

Thời gian

06:12 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

15.26 km

Quãng đường

1h 24m 12s

Thời gian

05:31 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

30.24 km

Quãng đường

3h 06m 13s

Thời gian

06:09 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

32.16 km

Quãng đường

2h 55m 23s

Thời gian

05:27 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

8.22 km

Quãng đường

46m 55s

Thời gian

05:42 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

12.64 km

Quãng đường

1h 10m 56s

Thời gian

05:37 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở