Nguyễn Minh Hải

Nguyễn Minh Hải

BIB: 362778
761

Tổng số sao

2/76346

Thứ hạng

119

Tháng 08/2021

7.04 km

Quãng đường

1h 02m 34s

Thời gian

08:54 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

16.09 km

Quãng đường

2h 07m 07s

Thời gian

07:54 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

7.51 km

Quãng đường

1h 05m 31s

Thời gian

08:43 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

16.07 km

Quãng đường

2h 06m 00s

Thời gian

07:51 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

10.10 km

Quãng đường

1h 18m 32s

Thời gian

07:47 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

32.16 km

Quãng đường

3h 36m 42s

Thời gian

06:44 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

6.54 km

Quãng đường

47m 41s

Thời gian

07:17 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

6.23 km

Quãng đường

49m 56s

Thời gian

08:01 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở