Nguyễn Minh Hải

Nguyễn Minh Hải

BIB: 362778
328

Tổng số sao

3/49637

Thứ hạng

9

Tháng 03/2021

8.00 km

Quãng đường

45m 02s

Thời gian

05:37 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

8.12 km

Quãng đường

43m 46s

Thời gian

05:23 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

13.01 km

Quãng đường

1h 18m 03s

Thời gian

06:00 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

30.11 km

Quãng đường

2h 45m 58s

Thời gian

05:31 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

10.51 km

Quãng đường

1h 00m 38s

Thời gian

05:46 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

10.11 km

Quãng đường

59m 35s

Thời gian

05:54 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

11.30 km

Quãng đường

1h 01m 09s

Thời gian

05:24 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

11.21 km

Quãng đường

1h 04m 36s

Thời gian

05:46 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở