Nguyễn Minh Hải

Nguyễn Minh Hải

BIB: 362778
894

Tổng số sao

2/77938

Thứ hạng

60

Tháng 10/2021

10.11 km

Quãng đường

1h 16m 13s

Thời gian

07:33 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

10.32 km

Quãng đường

1h 19m 08s

Thời gian

07:40 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

10.30 km

Quãng đường

1h 18m 53s

Thời gian

07:39 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

21.22 km

Quãng đường

2h 29m 10s

Thời gian

07:02 /km

Tốc độ

137 bpm

Nhịp tim

12.13 km

Quãng đường

1h 33m 34s

Thời gian

07:43 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

11.12 km

Quãng đường

1h 26m 01s

Thời gian

07:44 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

11.12 km

Quãng đường

1h 23m 41s

Thời gian

07:32 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

12.13 km

Quãng đường

1h 30m 32s

Thời gian

07:28 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở