Nguyễn Minh Hải

Nguyễn Minh Hải

BIB: 362778
406

Tổng số sao

3/66400

Thứ hạng

16

Tháng 05/2021

10.61 km

Quãng đường

1h 16m 29s

Thời gian

07:13 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

22.15 km

Quãng đường

2h 33m 46s

Thời gian

06:57 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

9.04 km

Quãng đường

1h 06m 05s

Thời gian

07:18 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

15.03 km

Quãng đường

1h 40m 22s

Thời gian

06:40 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

11.05 km

Quãng đường

1h 05m 06s

Thời gian

05:53 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

30.41 km

Quãng đường

3h 01m 00s

Thời gian

05:57 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

10.25 km

Quãng đường

1h 12m 15s

Thời gian

07:03 /km

Tốc độ

134 bpm

Nhịp tim

15.64 km

Quãng đường

1h 30m 49s

Thời gian

05:48 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở