Mở
Nguyễn Minh Hải

Nguyễn Minh Hải

BIB: 362778
137

Tổng số sao

6/25281

Thứ hạng

57

Tháng 09/2020

ĐẦM AO CHÂU (Phú Thọ)

15.14 km

Quãng đường

1h 32m 22s

Thời gian

06:06 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Run

20.71 km

Quãng đường

2h 03m 24s

Thời gian

05:57 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Run

17.45 km

Quãng đường

1h 45m 51s

Thời gian

06:04 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Run

21.28 km

Quãng đường

2h 15m 39s

Thời gian

06:22 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Run

35.42 km

Quãng đường

3h 32m 34s

Thời gian

06:00 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Run

24.34 km

Quãng đường

2h 28m 14s

Thời gian

06:05 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Run

20.00 km

Quãng đường

2h 00m 54s

Thời gian

06:03 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Run

20.47 km

Quãng đường

2h 00m 15s

Thời gian

05:52 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim