Mở
Vân Anh Nguyễn Thị

Vân Anh Nguyễn Thị

BIB: 127934
85

Tổng số sao

9/19116

Thứ hạng

4

Tháng 08/2020

Morning Run

5.27 km

Quãng đường

40m 37s

Thời gian

07:42 /km

Tốc độ

132 bpm

Nhịp tim

Evening Run

10.10 km

Quãng đường

1h 08m 51s

Thời gian

06:49 /km

Tốc độ

159 bpm

Nhịp tim

Morning Run

3.75 km

Quãng đường

44m 33s

Thời gian

11:52 /km

Tốc độ

98 bpm

Nhịp tim

Evening Run

2.30 km

Quãng đường

27m 26s

Thời gian

11:54 /km

Tốc độ

123 bpm

Nhịp tim

Evening Run

7.00 km

Quãng đường

43m 00s

Thời gian

06:08 /km

Tốc độ

166 bpm

Nhịp tim

Morning Run

7.09 km

Quãng đường

52m 04s

Thời gian

07:21 /km

Tốc độ

133 bpm

Nhịp tim

Morning Run

3.66 km

Quãng đường

48m 05s

Thời gian

13:06 /km

Tốc độ

114 bpm

Nhịp tim

Leo đủ 8 lượt cầu vượt

9.18 km

Quãng đường

57m 04s

Thời gian

06:13 /km

Tốc độ

160 bpm

Nhịp tim