Đỗ Thơm

Đỗ Thơm

BIB: 999999999
536

Tổng số sao

11/76346

Thứ hạng

82

Tháng 08/2021

club:
  • DEN LU RUNNERS
  • Tây Hà Nội Runners
  • Turtle Runners
  • MWG RUNNERS CLUB
  • HDR - HADONG RUNNERS
  • NDCSA Runners & Friends
  • VDH RUNNERS - VietDuc Hospital Runners
  • CÙNG RÈN LUYỆN
2.00 km

Quãng đường

19m 43s

Thời gian

09:50 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

6.30 km

Quãng đường

37m 05s

Thời gian

10.1 km/h

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

1.39 km

Quãng đường

10m 33s

Thời gian

07:34 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

9.28 km

Quãng đường

28m 59s

Thời gian

19.2 km/h

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

6.05 km

Quãng đường

47m 22s

Thời gian

07:50 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

9.05 km

Quãng đường

59m 57s

Thời gian

06:37 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

0.00 km

Quãng đường

35m 28s

Thời gian

00 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

3.03 km

Quãng đường

19m 33s

Thời gian

06:27 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở