Đỗ Thơm

Đỗ Thơm

BIB: 999999999
686

Tổng số sao

10/77938

Thứ hạng

30

Tháng 12/2021

club:
  • DEN LU RUNNERS
  • Tây Hà Nội Runners
  • Turtle Runners
  • MWG RUNNERS CLUB
  • HDR - HADONG RUNNERS
  • NDCSA Runners & Friends
  • VDH RUNNERS - VietDuc Hospital Runners
  • CÙNG RÈN LUYỆN
12.75 km

Quãng đường

49m 08s

Thời gian

15.5 km/h

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

12.74 km

Quãng đường

46m 38s

Thời gian

16.3 km/h

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

12.26 km

Quãng đường

44m 54s

Thời gian

16.3 km/h

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

15.12 km

Quãng đường

1h 35m 50s

Thời gian

06:20 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

13.14 km

Quãng đường

48m 02s

Thời gian

16.4 km/h

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

5.17 km

Quãng đường

55m 34s

Thời gian

10:45 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

7.26 km

Quãng đường

25m 49s

Thời gian

16.8 km/h

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

6.03 km

Quãng đường

22m 24s

Thời gian

16.1 km/h

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở