Lê Đức Đông

Lê Đức Đông

BIB: 981479
197

Tổng số sao

11/48162

Thứ hạng

9

Tháng 01/2021

club:
  • DEN LU RUNNERS
  • MWG RUNNERS CLUB
  • HDR - HADONG RUNNERS
  • THAINGUYEN Runners
  • VNPT CAO BẰNG TRISPORT CLUB
3.00 km

Quãng đường

43m 12s

Thời gian

14:23 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

2.98 km

Quãng đường

34m 53s

Thời gian

11:42 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

3.71 km

Quãng đường

45m 03s

Thời gian

12:07 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

2.48 km

Quãng đường

29m 39s

Thời gian

11:57 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

2.03 km

Quãng đường

27m 50s

Thời gian

13:43 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

2.29 km

Quãng đường

27m 45s

Thời gian

12:06 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

2.23 km

Quãng đường

27m 18s

Thời gian

12:12 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

5.16 km

Quãng đường

54m 53s

Thời gian

10:38 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở