Mở
Lê đức Đông

Lê đức Đông

BIB: 981479
85

Tổng số sao

10/19118

Thứ hạng

2

Tháng 08/2020

Friday 0708

13.52 km

Quãng đường

1h 30m 46s

Thời gian

06:43 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Walk

3.78 km

Quãng đường

46m 31s

Thời gian

12:17 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Afternoon Ride

2.18 km

Quãng đường

08m 05s

Thời gian

16.2 km/h

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Walk

4.62 km

Quãng đường

22m 31s

Thời gian

04:52 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Walk

3.60 km

Quãng đường

41m 13s

Thời gian

11:25 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Night Walk

0.71 km

Quãng đường

07m 54s

Thời gian

11:01 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

August 50 walk challenge (1)

7.77 km

Quãng đường

1h 19m 50s

Thời gian

10:16 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Ride

10.49 km

Quãng đường

29m 38s

Thời gian

21.2 km/h

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim