Phan Thanh Đông

Phan Thanh Đông

BIB: 941270
167

Tổng số sao

10/42002

Thứ hạng

3

Tháng 12/2020

club:
  • DEN LU RUNNERS
1.00 km

Quãng đường

08m 27s

Thời gian

08:25 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

34.00 km

Quãng đường

1h 28m 55s

Thời gian

22.9 km/h

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

8.00 km

Quãng đường

46m 07s

Thời gian

05:46 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

13.01 km

Quãng đường

59m 49s

Thời gian

13.0 km/h

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

3.59 km

Quãng đường

27m 18s

Thời gian

07:35 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

1.00 km

Quãng đường

11m 26s

Thời gian

11:24 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

10.00 km

Quãng đường

54m 02s

Thời gian

05:24 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

7.20 km

Quãng đường

39m 11s

Thời gian

05:26 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở