Mở
Phan Thanh Đông

Phan Thanh Đông

BIB: 941270
126

Tổng số sao

9/25281

Thứ hạng

42

Tháng 09/2020

club:
  • DEN LU RUNNERS

Morning Run

16.01 km

Quãng đường

1h 26m 48s

Thời gian

05:25 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Run

17.02 km

Quãng đường

1h 30m 17s

Thời gian

05:18 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Run

13.82 km

Quãng đường

1h 16m 53s

Thời gian

05:34 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Ride

6.49 km

Quãng đường

20m 11s

Thời gian

19.3 km/h

Tốc độ

112 bpm

Nhịp tim

Morning Walk

1.09 km

Quãng đường

13m 54s

Thời gian

12:43 /km

Tốc độ

128 bpm

Nhịp tim

Morning Run

15.35 km

Quãng đường

1h 22m 24s

Thời gian

05:22 /km

Tốc độ

155 bpm

Nhịp tim

Morning Walk

1.01 km

Quãng đường

14m 10s

Thời gian

14:00 /km

Tốc độ

119 bpm

Nhịp tim

Morning Run

12.25 km

Quãng đường

1h 03m 31s

Thời gian

05:11 /km

Tốc độ

154 bpm

Nhịp tim