Dung Quoc

Dung Quoc

BIB: 663673
275

Tổng số sao

8/55881

Thứ hạng

9

Tháng 04/2021

club:
  • DEN LU RUNNERS
  • Tân Tây Đô Runners
  • Turtle Runners
  • MWG RUNNERS CLUB
  • HDR - HADONG RUNNERS
  • NDCSA Runners & Friends
10.11 km

Quãng đường

57m 22s

Thời gian

05:40 /km

Tốc độ

145 bpm

Nhịp tim

7.30 km

Quãng đường

1h 03m 57s

Thời gian

08:45 /km

Tốc độ

122 bpm

Nhịp tim

10.01 km

Quãng đường

57m 46s

Thời gian

05:46 /km

Tốc độ

145 bpm

Nhịp tim

10.25 km

Quãng đường

1h 05m 26s

Thời gian

06:23 /km

Tốc độ

138 bpm

Nhịp tim

12.01 km

Quãng đường

1h 05m 11s

Thời gian

05:26 /km

Tốc độ

151 bpm

Nhịp tim

23.07 km

Quãng đường

1h 50m 14s

Thời gian

04:47 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

17.01 km

Quãng đường

1h 41m 36s

Thời gian

05:58 /km

Tốc độ

136 bpm

Nhịp tim

12.01 km

Quãng đường

59m 48s

Thời gian

04:59 /km

Tốc độ

160 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở