Dung Quoc

Dung Quoc

BIB: 663673
201

Tổng số sao

9/47696

Thứ hạng

10

Tháng 01/2021

club:
  • DEN LU RUNNERS
  • Tân Tây Đô Runners
  • Turtle Runners
  • MWG RUNNERS CLUB
  • HDR - HADONG RUNNERS
  • NDCSA Runners & Friends
5.67 km

Quãng đường

27m 05s

Thời gian

04:46 /km

Tốc độ

173 bpm

Nhịp tim

8.27 km

Quãng đường

46m 12s

Thời gian

05:35 /km

Tốc độ

152 bpm

Nhịp tim

21.11 km

Quãng đường

1h 43m 47s

Thời gian

04:55 /km

Tốc độ

166 bpm

Nhịp tim

14.00 km

Quãng đường

1h 13m 03s

Thời gian

05:13 /km

Tốc độ

155 bpm

Nhịp tim

21.12 km

Quãng đường

1h 45m 20s

Thời gian

04:59 /km

Tốc độ

162 bpm

Nhịp tim

12.14 km

Quãng đường

1h 14m 45s

Thời gian

06:09 /km

Tốc độ

138 bpm

Nhịp tim

12.01 km

Quãng đường

59m 52s

Thời gian

04:59 /km

Tốc độ

159 bpm

Nhịp tim

12.00 km

Quãng đường

1h 04m 35s

Thời gian

05:23 /km

Tốc độ

150 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở