Hướng dẫn đăng ký tài khoản STRAVA

31 tháng 12, 2018
Bạn có 2 lựa chọn để bạn đăng ký/đăng nhập tài khoản STRAVA là thông qua website hoặc thông qua ứng dụng STRAVA trên điện thoại.
Hướng dẫn đăng ký tài khoản STRAVA

Cách 1: Đăng ký tài khoản qua website STRAVA

runner, run, running, 84race, chạy bộ, marathon

  • Bước 2: Chọn 1 trong 3 cách dưới đây để đăng ký tài khoản

C1: Đăng ký tài khoản bằng Google. Click chọn "Sign up with Google", bạn sẽ được chuyển tới trang lựa chọn tài khoản google để đăng ký tài khoản. Click chọn "Cho phép" hoặc "Allow" để STRAVA khởi tạo thành công tài khoản cho bạn.

84race, run, runner, running, chạy bộ, marathon, strava

C2: Đăng ký tài khoản bằng Facebook. Click chọn "Sign up with Facebook", bạn sẽ được chuyển tới trang xác nhận. Click chọn "Tiếp tục là tentaikhoan" hoặc "Continue as tentaikhoan" để STRAVA khởi tạo thành công tài khoản cho bạn.

84race, run, runner, running, chạy bộ, marathon, strava

C3: Đăng ký tài khoản bằng email của bạn. Click chọn "Use my email", điền các thông tin được yêu cầu rồi chọn "Sign up". Hệ thống sẽ gửi vào email bạn đăng ký Thư xác nhận. Bạn mở email và click chọn "Confirm Email".

84race, run, runner, running, chạy bộ, marathon

Cách 2. Đăng ký tài khoản qua ứng dụng STRAVA trên điện thoại

  • Bước 1: Mở ứng dụng STRAVA bạn đã tải về trên điện thoại
  • Bước 2: Chọn 1 trong 3 cách đăng nhập bằng Facebook, Google hoặc email rồi làm theo hướng dẫn của ứng dụng để đăng ký tài khoản

84race, runner, run, running, chạy bộ, marathon, strava


84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở