Hướng dẫn cài đặt ứng dụng STRAVA trên điện thoại

31 tháng 12, 2018
Bạn cần kết nối tài khoản 84RACE với ứng dụng STRAVA để tham gia các thử thách trên https://84race.com. Khi đó, các tracklog trên STRAVA sẽ được tự động chuyển về hệ thống để làm căn cứ xác minh việc bạn có hoàn thành thử thách hay không. Dưới đây là hướng dẫn để bạn cài đặt ứng dụng STRAVA.
Hướng dẫn cài đặt ứng dụng STRAVA trên điện thoại

Bước 1: Mở Google Play (trên máy Android) hoặc App Store (trên máy iOS) và gõ tên ứng dụng STRAVA hoặc truy cập một trong hai link dưới đây:

Bước 2: Ấn "Get" hay "Tải" để cài đặt ứng dụng vào điện thoại

84race, run, runner, running, chạy bộ, marathon


84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở