ELLE PEUT! ELLE PEUT!

ELLE PEUT!

Giải chạy Pháp ngữ 2021 được khởi xướng lần đầu tiên bởi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Bộ Ngoại giao Việt Nam, Tổ chức đại học Pháp ngữ (AUF), Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) và Học viện Ngoại giao Việt Nam.
Với mong muốn đưa sự kiện này trở thành hoạt động chiến lược nhằm mục đích củng cố tinh thần đoàn kết của cộng đồng nói tiếng Pháp tại Việt Nam, Giải chạy Pháp ngữ sẽ được tổ chức thường niên dưới những chủ đề khác nhau, thể hiện các giá trị cốt lõi của khối Pháp ngữ.

ELLE PEUT!

Hưởng ứng chủ điểm năm 2021 « Phụ nữ Pháp ngữ, phụ nữ kiên cường » được phát động bởi Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF), Giải chạy Pháp ngữ 2021 với tên gọi « Elle peut ! » (Cô ấy có thể !) được tổ chức nhằm tôn vinh vai trò của nữ giới trong xã hội. Chính vì thế, lệ phí đăng ký tham dự sẽ được BTC trích ra để, thông qua Quỹ sáng kiến NICE, hỗ trợ các sáng kiến của nữ giới tại Việt Nam. 

« Elle peut ! » còn là lời cam kết của mỗi cá nhân và tổ chức trong cộng đồng Pháp ngữ trong việc đóng góp cho sự phát triển bền vững của quốc gia và xã hội theo cách của riêng mình.

Thử thách liên quan
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở