THỬ THÁCH ĐỘ CAO

Thời hạn đăng ký:

THỬ THÁCH ĐỘ CAO

16/07/2021 (11:00) - 31/08/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Tra My Tra My


 1. Hướng dẫn ghi nhận
 • Bạn cần sử dụng các thiết bị đo được độ cao (các dòng đồng hồ đo được độ cao nếu chạy trong nhà, hoặc chạy ngoài trời nếu chỉ sử dụng strava). Kết quả tính theo độ cao đạt được của hoạt động.
 • Bật GPS - Tín hiệu Ready màu xanh thì mới chạy vào leo cầu thang, và kết thúc cũng vậy nhé.
 • Các bạn có thể leo thang bộ lên và đi thang máy xuống nhé ^^
 • Nếu các bạn không có GPS, hệ thống từ garmin/ Coros sang strava sẽ nhận là chạy treadmill vì thế gain = 0 => Cần vào strava và chỉnh lại bỏ tích treadmill đi, chọn Correct Elevation 

2. Thời gian và tiêu chí

 • Thử thách diễn ra từ 16.7.2021 đến hết ngày 8.8.2021
 • Pace: từ 6-20 phút/km

-----

Hướng dẫn đăng ký

Bước 1: Tạo tài khoản Strava

Bước 2:  Tạo tài khoản 84Race

Bước 3: Thực hiện kết nối Strava trên 84Race


Bộ môn thi đấu: Tổng hợp

Loại hạng mục: Độ cao

Môn thực hiện: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

 • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
 • Bài chạy có tốc độ trung bình (avg pace) từ 06:00 - 25:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

 • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

 • Tổng độ cao
 • Số km quy đổi thực hiện nhiều nhất
 • Tổng thời gian thực hiện nhiều nhất
MIỄN PHÍ
Tham gia

Thời hạn đăng ký

21/08/2021 23:55 hoặc khi hết suất

Hạng mục

1000 m
5000 m
10000 m

Phần thưởng khi hoàn thành

125 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở