INFOGRAPHIC: Tâm sự dài kì cùng runner 84RACE (phần 1)

31 tháng 12, 2018
Chạy bộ là hoạt động ai cũng có thể thực hiện và đã thực hiện vô số lần trong đời. Nhưng nếu bạn đến với chạy bộ với quan điểm nghiêm túc của một vận động viên, bạn sẽ rất dễ dàng bắt gặp những tâm sự như thế này về cả tá sai lầm khi bắt đầu chạy. Bạn có bắt gặp mình trong đó? 
INFOGRAPHIC: Tâm sự dài kì cùng runner 84RACE (phần 1)

84race, run, running, runner, chạy bộ, người chạy bộ, marathon


84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở