Thử thách áp dụng:

Quãng đường

Thời gian

Tốc độ trung bình

Nhịp tim trung bình

Nhịp chân trung bình

Độ cao đạt được

Hình ảnh hành trình

Gắn thẻ

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở