quan nguyen

quan nguyen

BIB: 958986
277

Tổng số sao

6/50113

Thứ hạng

9

Tháng 03/2021

10.41 km

Quãng đường

58m 38s

Thời gian

05:38 /km

Tốc độ

150 bpm

Nhịp tim

3.02 km

Quãng đường

27m 45s

Thời gian

09:10 /km

Tốc độ

106 bpm

Nhịp tim

10.15 km

Quãng đường

53m 25s

Thời gian

05:16 /km

Tốc độ

147 bpm

Nhịp tim

5.03 km

Quãng đường

30m 55s

Thời gian

06:08 /km

Tốc độ

144 bpm

Nhịp tim

2.64 km

Quãng đường

25m 30s

Thời gian

09:38 /km

Tốc độ

101 bpm

Nhịp tim

2.57 km

Quãng đường

24m 42s

Thời gian

09:35 /km

Tốc độ

119 bpm

Nhịp tim

10.11 km

Quãng đường

49m 50s

Thời gian

04:56 /km

Tốc độ

160 bpm

Nhịp tim

30.18 km

Quãng đường

2h 59m 08s

Thời gian

05:56 /km

Tốc độ

147 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở