quan nguyen

quan nguyen

BIB: 958986
338

Tổng số sao

6/66400

Thứ hạng

21

Tháng 05/2021

3.15 km

Quãng đường

22m 48s

Thời gian

07:15 /km

Tốc độ

120 bpm

Nhịp tim

3.04 km

Quãng đường

28m 15s

Thời gian

09:18 /km

Tốc độ

96 bpm

Nhịp tim

8.45 km

Quãng đường

52m 53s

Thời gian

06:15 /km

Tốc độ

137 bpm

Nhịp tim

3.15 km

Quãng đường

27m 55s

Thời gian

08:51 /km

Tốc độ

136 bpm

Nhịp tim

20.03 km

Quãng đường

2h 08m 21s

Thời gian

06:24 /km

Tốc độ

142 bpm

Nhịp tim

1.07 km

Quãng đường

10m 38s

Thời gian

09:52 /km

Tốc độ

90 bpm

Nhịp tim

4.28 km

Quãng đường

39m 12s

Thời gian

09:09 /km

Tốc độ

128 bpm

Nhịp tim

10.18 km

Quãng đường

54m 25s

Thời gian

05:21 /km

Tốc độ

150 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở