quan nguyen

quan nguyen

BIB: 958986
735

Tổng số sao

7/77938

Thứ hạng

34

Tháng 10/2021

10.54 km

Quãng đường

51m 10s

Thời gian

04:51 /km

Tốc độ

164 bpm

Nhịp tim

1.16 km

Quãng đường

08m 58s

Thời gian

07:46 /km

Tốc độ

148 bpm

Nhịp tim

21.22 km

Quãng đường

1h 47m 53s

Thời gian

05:05 /km

Tốc độ

157 bpm

Nhịp tim

10.06 km

Quãng đường

49m 10s

Thời gian

04:53 /km

Tốc độ

162 bpm

Nhịp tim

10.05 km

Quãng đường

47m 23s

Thời gian

04:43 /km

Tốc độ

168 bpm

Nhịp tim

8.13 km

Quãng đường

39m 08s

Thời gian

04:49 /km

Tốc độ

164 bpm

Nhịp tim

7.22 km

Quãng đường

34m 31s

Thời gian

04:47 /km

Tốc độ

170 bpm

Nhịp tim

21.12 km

Quãng đường

1h 53m 23s

Thời gian

05:22 /km

Tốc độ

165 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở