Mở
quan nguyen

quan nguyen

BIB: 958986
75

Tổng số sao

6/16329

Thứ hạng

12

Tháng 07/2020

Morning Run

6.69 km

Quãng đường

49m 25s

Thời gian

07:23 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

7.20 km

Quãng đường

50m 45s

Thời gian

07:03 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Run

21.56 km

Quãng đường

2h 09m 33s

Thời gian

06:00 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

3.49 km

Quãng đường

27m 31s

Thời gian

07:52 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Run

2.68 km

Quãng đường

24m 21s

Thời gian

09:04 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Evening Run

4.22 km

Quãng đường

30m 50s

Thời gian

07:18 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

5.59 km

Quãng đường

28m 20s

Thời gian

05:04 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Run

2.70 km

Quãng đường

28m 12s

Thời gian

10:25 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim