quan nguyen

quan nguyen

BIB: 958986
658

Tổng số sao

4/76346

Thứ hạng

89

Tháng 08/2021

14.14 km

Quãng đường

1h 25m 25s

Thời gian

06:03 /km

Tốc độ

146 bpm

Nhịp tim

7.38 km

Quãng đường

56m 06s

Thời gian

07:36 /km

Tốc độ

116 bpm

Nhịp tim

11.11 km

Quãng đường

1h 07m 26s

Thời gian

06:04 /km

Tốc độ

137 bpm

Nhịp tim

12.06 km

Quãng đường

1h 12m 26s

Thời gian

06:00 /km

Tốc độ

139 bpm

Nhịp tim

10.31 km

Quãng đường

1h 03m 45s

Thời gian

06:11 /km

Tốc độ

148 bpm

Nhịp tim

5.06 km

Quãng đường

27m 31s

Thời gian

05:26 /km

Tốc độ

136 bpm

Nhịp tim

5.61 km

Quãng đường

31m 56s

Thời gian

05:42 /km

Tốc độ

134 bpm

Nhịp tim

5.20 km

Quãng đường

27m 03s

Thời gian

05:12 /km

Tốc độ

139 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở