quan nguyen

quan nguyen

BIB: 958986
1120

Tổng số sao

7/86041

Thứ hạng

150

Tháng 01/2022

5.48 km

Quãng đường

32m 38s

Thời gian

05:58 /km

Tốc độ

146 bpm

Nhịp tim

3.95 km

Quãng đường

32m 43s

Thời gian

08:17 /km

Tốc độ

126 bpm

Nhịp tim

30.31 km

Quãng đường

2h 33m 32s

Thời gian

05:04 /km

Tốc độ

164 bpm

Nhịp tim

5.90 km

Quãng đường

35m 23s

Thời gian

06:00 /km

Tốc độ

146 bpm

Nhịp tim

3.79 km

Quãng đường

30m 10s

Thời gian

07:58 /km

Tốc độ

129 bpm

Nhịp tim

5.45 km

Quãng đường

41m 21s

Thời gian

07:35 /km

Tốc độ

128 bpm

Nhịp tim

4.01 km

Quãng đường

37m 04s

Thời gian

09:14 /km

Tốc độ

122 bpm

Nhịp tim

10.69 km

Quãng đường

58m 17s

Thời gian

05:27 /km

Tốc độ

148 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở