Mở
quan nguyen

quan nguyen

BIB: 958986
162

Tổng số sao

4/25239

Thứ hạng

50

Tháng 09/2020

Afternoon Run

14.34 km

Quãng đường

1h 34m 02s

Thời gian

06:33 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Evening Run

6.86 km

Quãng đường

44m 05s

Thời gian

06:25 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Run

10.22 km

Quãng đường

1h 00m 32s

Thời gian

05:55 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Run

11.83 km

Quãng đường

1h 15m 31s

Thời gian

06:23 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Evening Run

7.79 km

Quãng đường

50m 56s

Thời gian

06:32 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Run

10.10 km

Quãng đường

55m 34s

Thời gian

05:30 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Run

21.23 km

Quãng đường

2h 10m 29s

Thời gian

06:09 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Run

10.94 km

Quãng đường

58m 22s

Thời gian

05:20 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim