quan nguyen

quan nguyen

BIB: 958986
200

Tổng số sao

5/42002

Thứ hạng

7

Tháng 12/2020

4.67 km

Quãng đường

24m 19s

Thời gian

05:12 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

9.21 km

Quãng đường

50m 24s

Thời gian

05:28 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

3.40 km

Quãng đường

21m 24s

Thời gian

06:17 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

5.15 km

Quãng đường

33m 07s

Thời gian

06:26 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

3.07 km

Quãng đường

22m 55s

Thời gian

07:27 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

7.01 km

Quãng đường

36m 03s

Thời gian

05:09 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

3.17 km

Quãng đường

30m 40s

Thời gian

09:40 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

4.18 km

Quãng đường

24m 12s

Thời gian

05:47 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở