104

Tổng số sao

45/42002

Thứ hạng

2

Tháng 11/2020

7.01 km

Quãng đường

41m 59s

Thời gian

05:59 /km

Tốc độ

150 bpm

Nhịp tim

11.26 km

Quãng đường

21m 48s

Thời gian

01:56 /km

Tốc độ

90 bpm

Nhịp tim

10.00 km

Quãng đường

58m 47s

Thời gian

05:53 /km

Tốc độ

150 bpm

Nhịp tim

3.50 km

Quãng đường

24m 45s

Thời gian

07:04 /km

Tốc độ

132 bpm

Nhịp tim

12.49 km

Quãng đường

1h 13m 12s

Thời gian

05:51 /km

Tốc độ

163 bpm

Nhịp tim

10.00 km

Quãng đường

59m 19s

Thời gian

05:56 /km

Tốc độ

159 bpm

Nhịp tim

21.57 km

Quãng đường

2h 12m 52s

Thời gian

06:09 /km

Tốc độ

159 bpm

Nhịp tim

10.66 km

Quãng đường

1h 03m 32s

Thời gian

05:57 /km

Tốc độ

158 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở