Mr Vinh

Mr Vinh

BIB: 838931
82

Tổng số sao

4/11827

Thứ hạng

9

Tháng 04/2020

Afternoon Run

14.70 km

Quãng đường

1h 28m 08s

Thời gian

06:00 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Evening Run

7.99 km

Quãng đường

56m 00s

Thời gian

07:00 /km

Tốc độ

130 bpm

Nhịp tim

Evening Run

6.10 km

Quãng đường

48m 53s

Thời gian

08:00 /km

Tốc độ

117 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

8.15 km

Quãng đường

56m 55s

Thời gian

06:59 /km

Tốc độ

126 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

7.50 km

Quãng đường

44m 52s

Thời gian

05:59 /km

Tốc độ

144 bpm

Nhịp tim

Evening Run

6.10 km

Quãng đường

42m 44s

Thời gian

07:00 /km

Tốc độ

130 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

13.25 km

Quãng đường

1h 32m 47s

Thời gian

07:00 /km

Tốc độ

130 bpm

Nhịp tim

Evening Run

9.06 km

Quãng đường

55m 42s

Thời gian

06:09 /km

Tốc độ

148 bpm

Nhịp tim