Mở
91

Tổng số sao

4/16659

Thứ hạng

3

Tháng 07/2020

Evening Run

5.08 km

Quãng đường

26m 11s

Thời gian

05:09 /km

Tốc độ

154 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

8.00 km

Quãng đường

45m 02s

Thời gian

05:38 /km

Tốc độ

152 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

8.50 km

Quãng đường

52m 37s

Thời gian

06:11 /km

Tốc độ

154 bpm

Nhịp tim

Evening Run

5.18 km

Quãng đường

34m 31s

Thời gian

06:39 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Run

13.00 km

Quãng đường

1h 20m 39s

Thời gian

06:12 /km

Tốc độ

146 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

8.65 km

Quãng đường

1h 15m 18s

Thời gian

08:42 /km

Tốc độ

120 bpm

Nhịp tim

Morning Run

7.39 km

Quãng đường

45m 57s

Thời gian

06:13 /km

Tốc độ

147 bpm

Nhịp tim

Morning Run

7.19 km

Quãng đường

47m 05s

Thời gian

06:32 /km

Tốc độ

145 bpm

Nhịp tim