Võ Chí Trung

Võ Chí Trung

BIB: 826887
855

Tổng số sao

10/86041

Thứ hạng

118

Tháng 01/2022

club:
  • Tây Hà Nội Runners
0.98 km

Quãng đường

10m 14s

Thời gian

10:26 /km

Tốc độ

120 bpm

Nhịp tim

2.21 km

Quãng đường

13m 56s

Thời gian

06:18 /km

Tốc độ

139 bpm

Nhịp tim

3.52 km

Quãng đường

31m 42s

Thời gian

09:00 /km

Tốc độ

124 bpm

Nhịp tim

13.42 km

Quãng đường

46m 40s

Thời gian

17.2 km/h

Tốc độ

106 bpm

Nhịp tim

700 m

Quãng đường

08m 33s

Thời gian

01:13 /100m

Tốc độ

139 bpm

Nhịp tim

4.17 km

Quãng đường

30m 55s

Thời gian

07:24 /km

Tốc độ

132 bpm

Nhịp tim

30.47 km

Quãng đường

3h 18m 56s

Thời gian

06:32 /km

Tốc độ

152 bpm

Nhịp tim

1.40 km

Quãng đường

10m 04s

Thời gian

8.3 km/h

Tốc độ

102 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở