Mở
Nguyễn Văn Dũng

Nguyễn Văn Dũng

BIB: 805718
130

Tổng số sao

8/25391

Thứ hạng

28

Tháng 09/2020

Afternoon Run

5.54 km

Quãng đường

46m 52s

Thời gian

08:27 /km

Tốc độ

119 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

30.16 km

Quãng đường

3h 03m 20s

Thời gian

06:05 /km

Tốc độ

157 bpm

Nhịp tim

Morning Run

12.11 km

Quãng đường

1h 16m 11s

Thời gian

06:17 /km

Tốc độ

144 bpm

Nhịp tim

Morning Run

12.05 km

Quãng đường

1h 16m 33s

Thời gian

06:21 /km

Tốc độ

142 bpm

Nhịp tim

Morning Run

11.12 km

Quãng đường

1h 12m 44s

Thời gian

06:32 /km

Tốc độ

138 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

21.55 km

Quãng đường

2h 36m 19s

Thời gian

07:15 /km

Tốc độ

145 bpm

Nhịp tim

Morning Run

13.13 km

Quãng đường

1h 55m 55s

Thời gian

08:50 /km

Tốc độ

136 bpm

Nhịp tim

Night Run

0.00 km

Quãng đường

39s

Thời gian

00 /km

Tốc độ

88 bpm

Nhịp tim