Mở
Nguyễn Văn Dũng

Nguyễn Văn Dũng

BIB: 805718
72

Tổng số sao

8/16659

Thứ hạng

7

Tháng 07/2020

Afternoon Run

6.01 km

Quãng đường

41m 18s

Thời gian

06:52 /km

Tốc độ

155 bpm

Nhịp tim

Evening Run

21.39 km

Quãng đường

2h 26m 31s

Thời gian

06:51 /km

Tốc độ

161 bpm

Nhịp tim

Evening Run

7.01 km

Quãng đường

47m 19s

Thời gian

06:45 /km

Tốc độ

153 bpm

Nhịp tim

Morning Run

18.32 km

Quãng đường

2h 17m 20s

Thời gian

07:30 /km

Tốc độ

154 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

30.60 km

Quãng đường

4h 22m 57s

Thời gian

08:36 /km

Tốc độ

151 bpm

Nhịp tim

Evening Run

10.32 km

Quãng đường

1h 09m 38s

Thời gian

06:45 /km

Tốc độ

149 bpm

Nhịp tim

Evening Run

10.21 km

Quãng đường

1h 10m 40s

Thời gian

06:55 /km

Tốc độ

149 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

4.01 km

Quãng đường

28m 14s

Thời gian

07:02 /km

Tốc độ

144 bpm

Nhịp tim