Nguyễn Văn Dũng

Nguyễn Văn Dũng

BIB: 805718
59

Tổng số sao

8/12020

Thứ hạng

16

Tháng 04/2020

Afternoon Run

6.30 km

Quãng đường

46m 35s

Thời gian

07:23 /km

Tốc độ

132 bpm

Nhịp tim

Morning Run

42.32 km

Quãng đường

4h 12m 21s

Thời gian

05:58 /km

Tốc độ

154 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

11.46 km

Quãng đường

1h 09m 35s

Thời gian

06:04 /km

Tốc độ

147 bpm

Nhịp tim

Evening Run

10.47 km

Quãng đường

1h 04m 49s

Thời gian

06:11 /km

Tốc độ

148 bpm

Nhịp tim

Morning Ride

2.54 km

Quãng đường

05m 28s

Thời gian

27.9 km/h

Tốc độ

81 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

5.20 km

Quãng đường

35m 16s

Thời gian

06:47 /km

Tốc độ

132 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

10.54 km

Quãng đường

1h 09m 09s

Thời gian

06:33 /km

Tốc độ

138 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

11.42 km

Quãng đường

1h 07m 36s

Thời gian

05:55 /km

Tốc độ

147 bpm

Nhịp tim