Nguyen Tuan Dung

Nguyen Tuan Dung

BIB: 777270
39

Tổng số sao

29/13495

Thứ hạng

0

Tháng 05/2020

Afternoon Run

5.24 km

Quãng đường

32m 38s

Thời gian

06:14 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

24.05 km

Quãng đường

2h 31m 38s

Thời gian

06:18 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

5.03 km

Quãng đường

29m 35s

Thời gian

05:53 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

10.05 km

Quãng đường

56m 10s

Thời gian

05:35 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

10.30 km

Quãng đường

58m 07s

Thời gian

05:38 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

19.05 km

Quãng đường

2h 00m 07s

Thời gian

06:18 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

8.53 km

Quãng đường

50m 35s

Thời gian

05:55 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

10.01 km

Quãng đường

52m 36s

Thời gian

05:15 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim