Ngọc Duy Phạm Vũ

Ngọc Duy Phạm Vũ

BIB: 721826
36

Tổng số sao

9/9828

Thứ hạng

0

Tháng 02/2020

Morning Run

8.71 km

Quãng đường

51m 48s

Thời gian

05:57 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

18.57 km

Quãng đường

1h 50m 52s

Thời gian

05:58 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Run

19.06 km

Quãng đường

2h 03m 01s

Thời gian

06:27 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Run

10.43 km

Quãng đường

58m 13s

Thời gian

05:35 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Run

8.76 km

Quãng đường

50m 10s

Thời gian

05:43 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Run

8.17 km

Quãng đường

48m 46s

Thời gian

05:58 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

19.60 km

Quãng đường

2h 25m 03s

Thời gian

07:24 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Running

9.99 km

Quãng đường

1h 06m 25s

Thời gian

06:39 /km

Tốc độ

161 bpm

Nhịp tim