Đỗ Quang Thoả

Đỗ Quang Thoả

BIB: 716166
604

Tổng số sao

6/76346

Thứ hạng

78

Tháng 08/2021

club:
  • CAU GIAY PARK RUNNERS (CGPR)
  • CÙNG RÈN LUYỆN
10.22 km

Quãng đường

1h 14m 02s

Thời gian

07:15 /km

Tốc độ

131 bpm

Nhịp tim

5.16 km

Quãng đường

34m 01s

Thời gian

06:36 /km

Tốc độ

117 bpm

Nhịp tim

3.05 km

Quãng đường

27m 57s

Thời gian

09:09 /km

Tốc độ

91 bpm

Nhịp tim

5.21 km

Quãng đường

38m 53s

Thời gian

07:28 /km

Tốc độ

139 bpm

Nhịp tim

10.21 km

Quãng đường

58m 49s

Thời gian

05:46 /km

Tốc độ

149 bpm

Nhịp tim

16.10 km

Quãng đường

1h 37m 46s

Thời gian

06:04 /km

Tốc độ

144 bpm

Nhịp tim

4.04 km

Quãng đường

24m 17s

Thời gian

06:01 /km

Tốc độ

134 bpm

Nhịp tim

4.06 km

Quãng đường

23m 29s

Thời gian

05:47 /km

Tốc độ

145 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở