Đỗ Quang Thoả

Đỗ Quang Thoả

BIB: 716166
697

Tổng số sao

8/77938

Thứ hạng

22

Tháng 10/2021

club:
  • CAU GIAY PARK RUNNERS (CGPR)
  • CÙNG RÈN LUYỆN
10.21 km

Quãng đường

49m 24s

Thời gian

04:50 /km

Tốc độ

154 bpm

Nhịp tim

10.05 km

Quãng đường

52m 48s

Thời gian

05:15 /km

Tốc độ

153 bpm

Nhịp tim

6.39 km

Quãng đường

37m 31s

Thời gian

05:52 /km

Tốc độ

138 bpm

Nhịp tim

21.50 km

Quãng đường

1h 44m 50s

Thời gian

04:53 /km

Tốc độ

161 bpm

Nhịp tim

10.04 km

Quãng đường

48m 38s

Thời gian

04:51 /km

Tốc độ

155 bpm

Nhịp tim

10.05 km

Quãng đường

49m 23s

Thời gian

04:55 /km

Tốc độ

157 bpm

Nhịp tim

10.34 km

Quãng đường

59m 20s

Thời gian

05:44 /km

Tốc độ

147 bpm

Nhịp tim

10.11 km

Quãng đường

48m 17s

Thời gian

04:47 /km

Tốc độ

159 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở