Đỗ Quang Thoả

Đỗ Quang Thoả

BIB: 716166
325

Tổng số sao

5/55881

Thứ hạng

29

Tháng 04/2021

club:
  • CAU GIAY PARK RUNNERS (CGPR)
  • CÙNG RÈN LUYỆN
10.09 km

Quãng đường

48m 05s

Thời gian

04:46 /km

Tốc độ

153 bpm

Nhịp tim

30.12 km

Quãng đường

2h 26m 18s

Thời gian

04:51 /km

Tốc độ

152 bpm

Nhịp tim

2.01 km

Quãng đường

11m 46s

Thời gian

05:50 /km

Tốc độ

140 bpm

Nhịp tim

10.23 km

Quãng đường

47m 05s

Thời gian

04:36 /km

Tốc độ

163 bpm

Nhịp tim

10.12 km

Quãng đường

47m 05s

Thời gian

04:39 /km

Tốc độ

160 bpm

Nhịp tim

10.04 km

Quãng đường

46m 55s

Thời gian

04:40 /km

Tốc độ

161 bpm

Nhịp tim

10.11 km

Quãng đường

48m 16s

Thời gian

04:46 /km

Tốc độ

157 bpm

Nhịp tim

16.02 km

Quãng đường

2h 00m 36s

Thời gian

07:32 /km

Tốc độ

147 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở