Đỗ Quang Thoả

Đỗ Quang Thoả

BIB: 716166
212

Tổng số sao

7/47696

Thứ hạng

19

Tháng 01/2021

5.71 km

Quãng đường

23m 58s

Thời gian

04:12 /km

Tốc độ

170 bpm

Nhịp tim

3.25 km

Quãng đường

18m 00s

Thời gian

05:31 /km

Tốc độ

139 bpm

Nhịp tim

30.22 km

Quãng đường

2h 51m 03s

Thời gian

05:40 /km

Tốc độ

152 bpm

Nhịp tim

21.48 km

Quãng đường

1h 53m 02s

Thời gian

05:16 /km

Tốc độ

151 bpm

Nhịp tim

10.14 km

Quãng đường

52m 05s

Thời gian

05:08 /km

Tốc độ

152 bpm

Nhịp tim

10.20 km

Quãng đường

53m 20s

Thời gian

05:14 /km

Tốc độ

148 bpm

Nhịp tim

10.17 km

Quãng đường

47m 42s

Thời gian

04:41 /km

Tốc độ

169 bpm

Nhịp tim

30.07 km

Quãng đường

2h 26m 54s

Thời gian

04:53 /km

Tốc độ

156 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở