Hồ Văn Thắng

Hồ Văn Thắng

BIB: 595201
3197

Tổng số sao

23/106000

Thứ hạng

59

Tháng 10/2022

12.39 km

Quãng đường

1h 03m 14s

Thời gian

05:06 /km

Tốc độ

181 bpm

Nhịp tim

1.79 km

Quãng đường

10m 27s

Thời gian

05:50 /km

Tốc độ

124 bpm

Nhịp tim

10.60 km

Quãng đường

1h 06m 46s

Thời gian

06:18 /km

Tốc độ

170 bpm

Nhịp tim

20.05 km

Quãng đường

1h 55m 02s

Thời gian

05:44 /km

Tốc độ

162 bpm

Nhịp tim

14.25 km

Quãng đường

1h 25m 09s

Thời gian

05:59 /km

Tốc độ

132 bpm

Nhịp tim

10.58 km

Quãng đường

1h 02m 33s

Thời gian

05:55 /km

Tốc độ

143 bpm

Nhịp tim

10.37 km

Quãng đường

52m 17s

Thời gian

05:02 /km

Tốc độ

174 bpm

Nhịp tim

1.81 km

Quãng đường

09m 25s

Thời gian

05:12 /km

Tốc độ

152 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở