Hồ Văn Thắng

Hồ Văn Thắng

BIB: 595201
453

Tổng số sao

1/66400

Thứ hạng

37

Tháng 05/2021

club:
 • DEN LU RUNNERS
 • Turtle Runners
 • MWG RUNNERS CLUB
 • HDR - HADONG RUNNERS
 • NDCSA Runners & Friends
 • HTC SPEEDSTER
 • THAINGUYEN Runners
 • VNPT CAO BẰNG TRISPORT CLUB
 • VDH RUNNERS - VietDuc Hospital Runners
 • CAU GIAY PARK RUNNERS (CGPR)
 • CÙNG RÈN LUYỆN
14.14 km

Quãng đường

1h 15m 09s

Thời gian

05:19 /km

Tốc độ

149 bpm

Nhịp tim

15.31 km

Quãng đường

1h 22m 50s

Thời gian

05:24 /km

Tốc độ

148 bpm

Nhịp tim

15.25 km

Quãng đường

1h 26m 12s

Thời gian

05:39 /km

Tốc độ

157 bpm

Nhịp tim

960 m

Quãng đường

36m 21s

Thời gian

03:47 /100m

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

10.44 km

Quãng đường

1h 14m 26s

Thời gian

07:08 /km

Tốc độ

157 bpm

Nhịp tim

640 m

Quãng đường

18m 56s

Thời gian

02:58 /100m

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

30.04 km

Quãng đường

2h 41m 09s

Thời gian

05:22 /km

Tốc độ

148 bpm

Nhịp tim

5.38 km

Quãng đường

29m 49s

Thời gian

05:32 /km

Tốc độ

146 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở