Hồ Văn Thắng

Hồ Văn Thắng

BIB: 595201
2278

Tổng số sao

6/87729

Thứ hạng

320

Tháng 05/2022

10.49 km

Quãng đường

59m 38s

Thời gian

05:41 /km

Tốc độ

135 bpm

Nhịp tim

12.23 km

Quãng đường

1h 12m 54s

Thời gian

05:58 /km

Tốc độ

132 bpm

Nhịp tim

32.08 km

Quãng đường

2h 55m 13s

Thời gian

05:28 /km

Tốc độ

149 bpm

Nhịp tim

21.32 km

Quãng đường

2h 12m 24s

Thời gian

06:13 /km

Tốc độ

161 bpm

Nhịp tim

30.61 km

Quãng đường

2h 55m 45s

Thời gian

05:45 /km

Tốc độ

150 bpm

Nhịp tim

10.57 km

Quãng đường

1h 08m 44s

Thời gian

06:30 /km

Tốc độ

129 bpm

Nhịp tim

19.14 km

Quãng đường

1h 36m 47s

Thời gian

05:03 /km

Tốc độ

167 bpm

Nhịp tim

1.75 km

Quãng đường

09m 37s

Thời gian

05:30 /km

Tốc độ

131 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở