Mở
Thắng Hồ

Thắng Hồ

BIB: 595201
176

Tổng số sao

3/25239

Thứ hạng

53

Tháng 09/2020

Night Run

35.05 km

Quãng đường

4h 07m 50s

Thời gian

07:04 /km

Tốc độ

145 bpm

Nhịp tim

Morning Run

19.02 km

Quãng đường

2h 02m 01s

Thời gian

06:25 /km

Tốc độ

147 bpm

Nhịp tim

Morning Run

10.02 km

Quãng đường

1h 07m 56s

Thời gian

06:47 /km

Tốc độ

154 bpm

Nhịp tim

Evening Swim

1920 m

Quãng đường

50m 31s

Thời gian

02:38 /100m

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Run

19.01 km

Quãng đường

2h 02m 26s

Thời gian

06:26 /km

Tốc độ

152 bpm

Nhịp tim

Morning Run

13.03 km

Quãng đường

1h 22m 57s

Thời gian

06:22 /km

Tốc độ

151 bpm

Nhịp tim

Morning Run

10.02 km

Quãng đường

1h 06m 33s

Thời gian

06:38 /km

Tốc độ

134 bpm

Nhịp tim

Night Run

32.62 km

Quãng đường

3h 28m 15s

Thời gian

06:23 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim