Hồ Văn Thắng

Hồ Văn Thắng

BIB: 595201
1047

Tổng số sao

4/77938

Thứ hạng

33

Tháng 12/2021

club:
 • DEN LU RUNNERS
 • Turtle Runners
 • MWG RUNNERS CLUB
 • HDR - HADONG RUNNERS
 • NDCSA Runners & Friends
 • HTC SPEEDSTER
 • THAINGUYEN Runners
 • VNPT CAO BẰNG TRISPORT CLUB
 • VDH RUNNERS - VietDuc Hospital Runners
 • CAU GIAY PARK RUNNERS (CGPR)
 • CÙNG RÈN LUYỆN
 • NAR - NGHỆ AN RUNNERS
16.73 km

Quãng đường

1h 39m 01s

Thời gian

05:55 /km

Tốc độ

175 bpm

Nhịp tim

11.51 km

Quãng đường

1h 26m 27s

Thời gian

07:31 /km

Tốc độ

149 bpm

Nhịp tim

28.62 km

Quãng đường

2h 39m 11s

Thời gian

05:34 /km

Tốc độ

156 bpm

Nhịp tim

21.27 km

Quãng đường

1h 45m 50s

Thời gian

04:59 /km

Tốc độ

176 bpm

Nhịp tim

0.00 km

Quãng đường

41m 23s

Thời gian

00 /km

Tốc độ

107 bpm

Nhịp tim

9.82 km

Quãng đường

1h 02m 00s

Thời gian

06:19 /km

Tốc độ

175 bpm

Nhịp tim

19.79 km

Quãng đường

2h 06m 31s

Thời gian

06:23 /km

Tốc độ

170 bpm

Nhịp tim

15.37 km

Quãng đường

1h 25m 52s

Thời gian

05:35 /km

Tốc độ

172 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở