Hồ Văn Thắng

Hồ Văn Thắng

BIB: 595201
753

Tổng số sao

3/76346

Thứ hạng

62

Tháng 08/2021

club:
 • DEN LU RUNNERS
 • Turtle Runners
 • MWG RUNNERS CLUB
 • HDR - HADONG RUNNERS
 • NDCSA Runners & Friends
 • HTC SPEEDSTER
 • THAINGUYEN Runners
 • VNPT CAO BẰNG TRISPORT CLUB
 • VDH RUNNERS - VietDuc Hospital Runners
 • CAU GIAY PARK RUNNERS (CGPR)
 • CÙNG RÈN LUYỆN
 • NAR - NGHỆ AN RUNNERS
8.43 km

Quãng đường

1h 12m 49s

Thời gian

08:39 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

0.00 km

Quãng đường

15m 02s

Thời gian

00 /km

Tốc độ

107 bpm

Nhịp tim

10.07 km

Quãng đường

1h 07m 11s

Thời gian

06:40 /km

Tốc độ

153 bpm

Nhịp tim

0.00 km

Quãng đường

31m 34s

Thời gian

00 /km

Tốc độ

159 bpm

Nhịp tim

0.86 km

Quãng đường

09m 14s

Thời gian

10:44 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

0.00 km

Quãng đường

04m 46s

Thời gian

00 /km

Tốc độ

83 bpm

Nhịp tim

1.68 km

Quãng đường

11m 19s

Thời gian

06:45 /km

Tốc độ

124 bpm

Nhịp tim

3.53 km

Quãng đường

16m 33s

Thời gian

12.8 km/h

Tốc độ

89 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở