Thắng Hồ

Thắng Hồ

BIB: 595201
241

Tổng số sao

3/42002

Thứ hạng

6

Tháng 12/2020

club:
  • DEN LU RUNNERS
  • Tân Tây Đô Runners
  • Turtle Runners
  • MWG RUNNERS CLUB
  • HDR - HADONG RUNNERS
  • NDCSA - THPT Nguyễn Đức Cảnh Thái Bình
29.04 km

Quãng đường

3h 01m 19s

Thời gian

06:15 /km

Tốc độ

148 bpm

Nhịp tim

13.62 km

Quãng đường

1h 23m 22s

Thời gian

06:07 /km

Tốc độ

150 bpm

Nhịp tim

13.50 km

Quãng đường

1h 23m 33s

Thời gian

06:11 /km

Tốc độ

153 bpm

Nhịp tim

16.92 km

Quãng đường

1h 41m 16s

Thời gian

05:59 /km

Tốc độ

166 bpm

Nhịp tim

26.04 km

Quãng đường

2h 29m 20s

Thời gian

05:44 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

6.49 km

Quãng đường

24m 02s

Thời gian

16.2 km/h

Tốc độ

122 bpm

Nhịp tim

10.85 km

Quãng đường

37m 48s

Thời gian

17.2 km/h

Tốc độ

127 bpm

Nhịp tim

10.05 km

Quãng đường

51m 15s

Thời gian

05:06 /km

Tốc độ

157 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở