Hồ Văn Thắng

Hồ Văn Thắng

BIB: 595201
351

Tổng số sao

1/50113

Thứ hạng

10

Tháng 03/2021

club:
  • DEN LU RUNNERS
  • Turtle Runners
  • MWG RUNNERS CLUB
  • HDR - HADONG RUNNERS
  • NDCSA Runners & Friends
  • HTC SPEEDSTER
  • THAINGUYEN Runners
  • VNPT CAO BẰNG TRISPORT CLUB
  • VDH RUNNERS - VietDuc Hospital Runners
22.01 km

Quãng đường

1h 55m 58s

Thời gian

05:16 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

14.56 km

Quãng đường

1h 18m 14s

Thời gian

05:22 /km

Tốc độ

153 bpm

Nhịp tim

5.57 km

Quãng đường

32m 05s

Thời gian

05:45 /km

Tốc độ

142 bpm

Nhịp tim

34.06 km

Quãng đường

2h 51m 05s

Thời gian

05:01 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

8.63 km

Quãng đường

51m 07s

Thời gian

05:55 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

18.51 km

Quãng đường

1h 49m 36s

Thời gian

05:55 /km

Tốc độ

154 bpm

Nhịp tim

19.00 km

Quãng đường

1h 33m 37s

Thời gian

04:56 /km

Tốc độ

155 bpm

Nhịp tim

11.13 km

Quãng đường

57m 16s

Thời gian

05:09 /km

Tốc độ

151 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở