Hồ Văn Thắng

Hồ Văn Thắng

BIB: 595201
763

Tổng số sao

3/76889

Thứ hạng

0

Tháng 09/2021

club:
 • DEN LU RUNNERS
 • Turtle Runners
 • MWG RUNNERS CLUB
 • HDR - HADONG RUNNERS
 • NDCSA Runners & Friends
 • HTC SPEEDSTER
 • THAINGUYEN Runners
 • VNPT CAO BẰNG TRISPORT CLUB
 • VDH RUNNERS - VietDuc Hospital Runners
 • CAU GIAY PARK RUNNERS (CGPR)
 • CÙNG RÈN LUYỆN
 • NAR - NGHỆ AN RUNNERS
9.99 km

Quãng đường

1h 41m 14s

Thời gian

10:08 /km

Tốc độ

149 bpm

Nhịp tim

9.55 km

Quãng đường

1h 39m 24s

Thời gian

10:25 /km

Tốc độ

160 bpm

Nhịp tim

8.66 km

Quãng đường

1h 32m 03s

Thời gian

10:37 /km

Tốc độ

142 bpm

Nhịp tim

1.54 km

Quãng đường

23m 38s

Thời gian

15:18 /km

Tốc độ

96 bpm

Nhịp tim

7.02 km

Quãng đường

1h 19m 31s

Thời gian

11:20 /km

Tốc độ

155 bpm

Nhịp tim

11.03 km

Quãng đường

1h 56m 04s

Thời gian

10:31 /km

Tốc độ

158 bpm

Nhịp tim

3.04 km

Quãng đường

29m 03s

Thời gian

09:33 /km

Tốc độ

147 bpm

Nhịp tim

7.04 km

Quãng đường

1h 11m 34s

Thời gian

10:10 /km

Tốc độ

141 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở