Mở
Thắng Hồ

Thắng Hồ

BIB: 595201
83

Tổng số sao

5/16329

Thứ hạng

8

Tháng 07/2020

Night Walk

2.02 km

Quãng đường

31m 21s

Thời gian

15:29 /km

Tốc độ

93 bpm

Nhịp tim

Evening Walk

3.56 km

Quãng đường

53m 05s

Thời gian

14:53 /km

Tốc độ

92 bpm

Nhịp tim

Afternoon Swim

1280 m

Quãng đường

25m 01s

Thời gian

01:57 /100m

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Afternoon Swim

240 m

Quãng đường

12m 35s

Thời gian

05:15 /100m

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Run

31.10 km

Quãng đường

4h 37m 07s

Thời gian

08:55 /km

Tốc độ

131 bpm

Nhịp tim

Afternoon Swim

1950 m

Quãng đường

53m 54s

Thời gian

02:46 /100m

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

W1 D3

10.63 km

Quãng đường

1h 16m 25s

Thời gian

07:11 /km

Tốc độ

135 bpm

Nhịp tim

Morning Ride

32.91 km

Quãng đường

1h 22m 21s

Thời gian

23.9 km/h

Tốc độ

122 bpm

Nhịp tim