Phạm Xuân Sơn

Phạm Xuân Sơn

BIB: 420343
300

Tổng số sao

8/66400

Thứ hạng

30

Tháng 05/2021

club:
  • CÙNG RÈN LUYỆN
1.44 km

Quãng đường

15m 30s

Thời gian

10:45 /km

Tốc độ

114 bpm

Nhịp tim

1.27 km

Quãng đường

14m 40s

Thời gian

11:30 /km

Tốc độ

98 bpm

Nhịp tim

8.85 km

Quãng đường

1h 09m 42s

Thời gian

07:52 /km

Tốc độ

143 bpm

Nhịp tim

1.09 km

Quãng đường

10m 31s

Thời gian

09:38 /km

Tốc độ

104 bpm

Nhịp tim

3.39 km

Quãng đường

33m 02s

Thời gian

09:43 /km

Tốc độ

119 bpm

Nhịp tim

30.04 km

Quãng đường

3h 58m 06s

Thời gian

07:55 /km

Tốc độ

147 bpm

Nhịp tim

2.08 km

Quãng đường

21m 30s

Thời gian

10:20 /km

Tốc độ

113 bpm

Nhịp tim

7.70 km

Quãng đường

52m 31s

Thời gian

06:49 /km

Tốc độ

151 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở