Jake Nguyen

Jake Nguyen

BIB: 410988
149

Tổng số sao

8/30901

Thứ hạng

17

Tháng 10/2020

5.35 km

Quãng đường

28m 47s

Thời gian

05:22 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

9.99 km

Quãng đường

1h 07m 35s

Thời gian

06:46 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

5.79 km

Quãng đường

32m 14s

Thời gian

05:34 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

5.05 km

Quãng đường

30m 31s

Thời gian

06:02 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

30.03 km

Quãng đường

2h 47m 59s

Thời gian

05:36 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

5.67 km

Quãng đường

28m 16s

Thời gian

04:59 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

4.56 km

Quãng đường

25m 34s

Thời gian

05:36 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

11.99 km

Quãng đường

1h 09m 03s

Thời gian

05:45 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở