Jake Nguyen

Jake Nguyen

BIB: 410988
253

Tổng số sao

11/55881

Thứ hạng

7

Tháng 04/2021

34.56 km

Quãng đường

4h 38m 53s

Thời gian

08:04 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

7.77 km

Quãng đường

45m 27s

Thời gian

05:51 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

6.04 km

Quãng đường

1h 00m 07s

Thời gian

09:57 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

43.36 km

Quãng đường

4h 14m 27s

Thời gian

05:52 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

6.78 km

Quãng đường

37m 41s

Thời gian

05:33 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

12.34 km

Quãng đường

1h 23m 16s

Thời gian

06:45 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

8.13 km

Quãng đường

47m 28s

Thời gian

05:50 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

7.47 km

Quãng đường

1h 00m 18s

Thời gian

08:04 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở