Jake Nguyen

Jake Nguyen

BIB: 410988
214

Tổng số sao

8/48162

Thứ hạng

17

Tháng 01/2021

3.79 km

Quãng đường

22m 56s

Thời gian

06:02 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

5.79 km

Quãng đường

41m 19s

Thời gian

07:08 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

7.89 km

Quãng đường

42m 08s

Thời gian

05:20 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

6.16 km

Quãng đường

36m 19s

Thời gian

05:54 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

3.69 km

Quãng đường

41m 01s

Thời gian

11:07 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

5.15 km

Quãng đường

34m 04s

Thời gian

06:37 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

41.85 km

Quãng đường

4h 03m 36s

Thời gian

05:49 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

3.69 km

Quãng đường

28m 55s

Thời gian

07:50 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở