Son Trinh

Son Trinh

BIB: 394765
35

Tổng số sao

28/11827

Thứ hạng

0

Tháng 04/2020

Afternoon Run

6.08 km

Quãng đường

50m 42s

Thời gian

08:20 /km

Tốc độ

157 bpm

Nhịp tim

Morning Run

15.39 km

Quãng đường

2h 31m 13s

Thời gian

09:49 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Run

15.00 km

Quãng đường

1h 59m 58s

Thời gian

08:00 /km

Tốc độ

154 bpm

Nhịp tim

Morning Ride

21.47 km

Quãng đường

1h 52m 33s

Thời gian

11.4 km/h

Tốc độ

99 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

20.20 km

Quãng đường

2h 34m 28s

Thời gian

07:39 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Ride

81.91 km

Quãng đường

2h 37m 07s

Thời gian

31.2 km/h

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Run

5.43 km

Quãng đường

38m 54s

Thời gian

07:10 /km

Tốc độ

162 bpm

Nhịp tim

Morning Run

3.63 km

Quãng đường

26m 58s

Thời gian

07:25 /km

Tốc độ

150 bpm

Nhịp tim