Son Trinh

Son Trinh

BIB: 394765
25

Tổng số sao

9/8327

Thứ hạng

5

Tháng 12/2019

Morning Run

20.19 km

Quãng đường

2h 45m 21s

Thời gian

08:11 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Run

5.06 km

Quãng đường

32m 22s

Thời gian

06:23 /km

Tốc độ

167 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run - Recovery

15.42 km

Quãng đường

2h 32m 04s

Thời gian

09:51 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Run

22.10 km

Quãng đường

2h 10m 29s

Thời gian

05:54 /km

Tốc độ

172 bpm

Nhịp tim

Evening Run

5.40 km

Quãng đường

44m 56s

Thời gian

08:19 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Run

6.98 km

Quãng đường

54m 15s

Thời gian

07:46 /km

Tốc độ

145 bpm

Nhịp tim

Morning Run

6.05 km

Quãng đường

49m 35s

Thời gian

08:11 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Night Run

5.02 km

Quãng đường

26m 17s

Thời gian

05:14 /km

Tốc độ

176 bpm

Nhịp tim