Thach Nguyen

Thach Nguyen

BIB: 377683
94

Tổng số sao

1/9057

Thứ hạng

16

Tháng 01/2020

Morning Run

11.99 km

Quãng đường

1h 14m 16s

Thời gian

06:11 /km

Tốc độ

141 bpm

Nhịp tim

Morning Activity

0.00 km

Quãng đường

01m 55s

Thời gian

00 /km

Tốc độ

132 bpm

Nhịp tim

Afternoon Activity

0.00 km

Quãng đường

01m 31s

Thời gian

00 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Activity

0.00 km

Quãng đường

02m 25s

Thời gian

00 /km

Tốc độ

127 bpm

Nhịp tim

Morning Run

0.40 km

Quãng đường

04m 41s

Thời gian

11:26 /km

Tốc độ

105 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

22.79 km

Quãng đường

2h 28m 30s

Thời gian

06:31 /km

Tốc độ

148 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

0.58 km

Quãng đường

12m 20s

Thời gian

21:05 /km

Tốc độ

100 bpm

Nhịp tim

Lunch Activity

0.00 km

Quãng đường

26m 26s

Thời gian

00 /km

Tốc độ

103 bpm

Nhịp tim