Mở
Thach Nguyen

Thach Nguyen

BIB: 377683
125

Tổng số sao

2/16659

Thứ hạng

9

Tháng 07/2020

Morning Run

6.01 km

Quãng đường

34m 37s

Thời gian

05:45 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Run

3.00 km

Quãng đường

19m 00s

Thời gian

06:19 /km

Tốc độ

134 bpm

Nhịp tim

Evening Run

4.00 km

Quãng đường

24m 47s

Thời gian

06:11 /km

Tốc độ

143 bpm

Nhịp tim

Evening Run

4.16 km

Quãng đường

24m 32s

Thời gian

05:53 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Swim

425 m

Quãng đường

43m 22s

Thời gian

10:12 /100m

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

22.22 km

Quãng đường

2h 05m 21s

Thời gian

05:38 /km

Tốc độ

152 bpm

Nhịp tim

Morning Run

5.01 km

Quãng đường

30m 36s

Thời gian

06:06 /km

Tốc độ

139 bpm

Nhịp tim

Morning Run

4.01 km

Quãng đường

26m 58s

Thời gian

06:43 /km

Tốc độ

131 bpm

Nhịp tim