Thach Nguyen

Thach Nguyen

BIB: 377683
171

Tổng số sao

7/42002

Thứ hạng

0

Tháng 12/2020

3.00 km

Quãng đường

16m 05s

Thời gian

05:21 /km

Tốc độ

141 bpm

Nhịp tim

3.55 km

Quãng đường

18m 55s

Thời gian

05:20 /km

Tốc độ

143 bpm

Nhịp tim

3.22 km

Quãng đường

18m 27s

Thời gian

05:44 /km

Tốc độ

137 bpm

Nhịp tim

3.15 km

Quãng đường

21m 15s

Thời gian

06:44 /km

Tốc độ

126 bpm

Nhịp tim

2.99 km

Quãng đường

18m 54s

Thời gian

06:19 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

0.87 km

Quãng đường

17m 27s

Thời gian

19:56 /km

Tốc độ

115 bpm

Nhịp tim

1.73 km

Quãng đường

12m 14s

Thời gian

07:03 /km

Tốc độ

165 bpm

Nhịp tim

21.19 km

Quãng đường

2h 13m 30s

Thời gian

06:18 /km

Tốc độ

153 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở