Thach Nguyen

Thach Nguyen

BIB: 377683
66

Tổng số sao

1/8327

Thứ hạng

9

Tháng 12/2019

Đạt ❤️ Xim’s Wedding

0.79 km

Quãng đường

13m 27s

Thời gian

16:58 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Run

5.02 km

Quãng đường

28m 35s

Thời gian

05:41 /km

Tốc độ

144 bpm

Nhịp tim

Morning Run

1.27 km

Quãng đường

11m 22s

Thời gian

08:54 /km

Tốc độ

110 bpm

Nhịp tim

Night Activity

0.00 km

Quãng đường

02m 50s

Thời gian

00 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Việt Nam chiến thắng ????

3.00 km

Quãng đường

14m 34s

Thời gian

04:51 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Run

1.76 km

Quãng đường

26m 27s

Thời gian

14:58 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Night Run

3.02 km

Quãng đường

16m 16s

Thời gian

05:22 /km

Tốc độ

160 bpm

Nhịp tim

Morning Run

1.59 km

Quãng đường

09m 14s

Thời gian

05:47 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim