Mở
Thach Nguyen

Thach Nguyen

BIB: 377683
155

Tổng số sao

5/25391

Thứ hạng

12

Tháng 09/2020

Morning Run

2.74 km

Quãng đường

17m 39s

Thời gian

06:25 /km

Tốc độ

125 bpm

Nhịp tim

Morning Run

3.50 km

Quãng đường

21m 04s

Thời gian

06:00 /km

Tốc độ

135 bpm

Nhịp tim

Morning Run

4.04 km

Quãng đường

24m 10s

Thời gian

05:59 /km

Tốc độ

147 bpm

Nhịp tim

Morning Run

2.83 km

Quãng đường

17m 52s

Thời gian

06:18 /km

Tốc độ

126 bpm

Nhịp tim

Evening Run

4.27 km

Quãng đường

26m 51s

Thời gian

06:17 /km

Tốc độ

138 bpm

Nhịp tim

Evening Run

4.31 km

Quãng đường

26m 40s

Thời gian

06:11 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Run

1.04 km

Quãng đường

10m 39s

Thời gian

10:11 /km

Tốc độ

153 bpm

Nhịp tim

Breaking HM 105 AGAIN!!! ????????

21.28 km

Quãng đường

1h 45m 11s

Thời gian

04:57 /km

Tốc độ

171 bpm

Nhịp tim