Mở
Ho Minh Hieu

Ho Minh Hieu

BIB: 228899
68

Tổng số sao

9/16334

Thứ hạng

7

Tháng 07/2020

Morning Run

15.23 km

Quãng đường

1h 41m 57s

Thời gian

06:41 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Run

1.15 km

Quãng đường

11m 06s

Thời gian

09:39 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Run

6.66 km

Quãng đường

45m 44s

Thời gian

06:52 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Run

6.43 km

Quãng đường

42m 08s

Thời gian

06:33 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Evening Run

8.22 km

Quãng đường

49m 31s

Thời gian

06:01 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Run

13.48 km

Quãng đường

1h 33m 17s

Thời gian

06:55 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Run

11.99 km

Quãng đường

1h 23m 43s

Thời gian

06:59 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Evening Run

2.85 km

Quãng đường

29m 14s

Thời gian

10:15 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim