Ho Minh Hieu

Ho Minh Hieu

BIB: 228899
120

Tổng số sao

38/42002

Thứ hạng

1

Tháng 12/2020

9.98 km

Quãng đường

59m 25s

Thời gian

05:57 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

5.57 km

Quãng đường

32m 20s

Thời gian

05:48 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

5.56 km

Quãng đường

32m 49s

Thời gian

05:54 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

6.75 km

Quãng đường

42m 09s

Thời gian

06:14 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

5.62 km

Quãng đường

39m 40s

Thời gian

07:03 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

5.52 km

Quãng đường

30m 30s

Thời gian

05:31 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

40.15 km

Quãng đường

2h 34m 22s

Thời gian

15.6 km/h

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

3.32 km

Quãng đường

20m 30s

Thời gian

06:10 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở