Jack Trung

Jack Trung

BIB: 225338
44

Tổng số sao

6/8727

Thứ hạng

12

Tháng 01/2020

Ông công ông táo Run

7.21 km

Quãng đường

50m 43s

Thời gian

07:02 /km

Tốc độ

134 bpm

Nhịp tim

Evening Run

9.68 km

Quãng đường

55m 55s

Thời gian

05:46 /km

Tốc độ

153 bpm

Nhịp tim

Lunch Run

1.28 km

Quãng đường

06m 35s

Thời gian

05:08 /km

Tốc độ

97 bpm

Nhịp tim

Long Run

20.10 km

Quãng đường

2h 11m 22s

Thời gian

06:32 /km

Tốc độ

139 bpm

Nhịp tim

Evening Run

7.13 km

Quãng đường

54m 13s

Thời gian

07:36 /km

Tốc độ

132 bpm

Nhịp tim

Evening Run

11.37 km

Quãng đường

1h 16m 57s

Thời gian

06:46 /km

Tốc độ

136 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

13.44 km

Quãng đường

1h 35m 30s

Thời gian

07:06 /km

Tốc độ

132 bpm

Nhịp tim

Evening Run

9.53 km

Quãng đường

1h 03m 16s

Thời gian

06:38 /km

Tốc độ

134 bpm

Nhịp tim