Mở
Phúc Lê

Phúc Lê

BIB: 217356
61

Tổng số sao

71/25535

Thứ hạng

0

Tháng 09/2020

6.50 km

Quãng đường

54m 23s

Thời gian

08:22 /km

Tốc độ

137 bpm

Nhịp tim

7.09 km

Quãng đường

46m 54s

Thời gian

06:37 /km

Tốc độ

140 bpm

Nhịp tim

6.50 km

Quãng đường

49m 21s

Thời gian

07:35 /km

Tốc độ

152 bpm

Nhịp tim

5.20 km

Quãng đường

48m 12s

Thời gian

09:16 /km

Tốc độ

121 bpm

Nhịp tim

12.81 km

Quãng đường

1h 32m 13s

Thời gian

07:12 /km

Tốc độ

141 bpm

Nhịp tim

6.01 km

Quãng đường

55m 42s

Thời gian

09:16 /km

Tốc độ

133 bpm

Nhịp tim

4.26 km

Quãng đường

32m 42s

Thời gian

07:40 /km

Tốc độ

149 bpm

Nhịp tim

6.19 km

Quãng đường

47m 50s

Thời gian

07:43 /km

Tốc độ

153 bpm

Nhịp tim