Tổ Kiến Admin

Tổ Kiến Admin

BIB: 217356
40

Tổng số sao

8/9884

Thứ hạng

6

Tháng 02/2020

Evening Run

5.30 km

Quãng đường

30m 33s

Thời gian

05:46 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

21.36 km

Quãng đường

2h 08m 32s

Thời gian

06:01 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

7.50 km

Quãng đường

44m 48s

Thời gian

05:58 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Evening Run

7.00 km

Quãng đường

41m 41s

Thời gian

05:57 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

6.83 km

Quãng đường

48m 04s

Thời gian

07:02 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

9.51 km

Quãng đường

1h 10m 02s

Thời gian

07:21 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

11.05 km

Quãng đường

1h 02m 30s

Thời gian

05:39 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

7.08 km

Quãng đường

40m 34s

Thời gian

05:43 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim