Mở
Bùi Việt Hoàng

Bùi Việt Hoàng

BIB: 21366
127

Tổng số sao

1/16659

Thứ hạng

13

Tháng 07/2020

Evening Run

5.20 km

Quãng đường

52m 07s

Thời gian

10:00 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Evening Run

6.04 km

Quãng đường

1h 12m 45s

Thời gian

12:02 /km

Tốc độ

120 bpm

Nhịp tim

Morning Run

2.70 km

Quãng đường

36m 34s

Thời gian

13:31 /km

Tốc độ

114 bpm

Nhịp tim

Morning Run

30.25 km

Quãng đường

2h 36m 13s

Thời gian

05:10 /km

Tốc độ

152 bpm

Nhịp tim

Night Run

0.03 km

Quãng đường

27s

Thời gian

14:45 /km

Tốc độ

124 bpm

Nhịp tim

Evening Run

10.87 km

Quãng đường

1h 42m 54s

Thời gian

09:28 /km

Tốc độ

152 bpm

Nhịp tim

Evening Run

3.45 km

Quãng đường

27m 42s

Thời gian

08:01 /km

Tốc độ

108 bpm

Nhịp tim

Evening Run

9.44 km

Quãng đường

1h 16m 17s

Thời gian

08:05 /km

Tốc độ

110 bpm

Nhịp tim