Mở
Bùi Việt Hoàng

Bùi Việt Hoàng

BIB: 21366
208

Tổng số sao

2/25391

Thứ hạng

42

Tháng 09/2020

LongRun

30.59 km

Quãng đường

2h 47m 34s

Thời gian

05:29 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Evening Run

5.38 km

Quãng đường

34m 18s

Thời gian

06:22 /km

Tốc độ

119 bpm

Nhịp tim

Evening Run

11.54 km

Quãng đường

1h 07m 30s

Thời gian

05:51 /km

Tốc độ

141 bpm

Nhịp tim

Evening Run

10.23 km

Quãng đường

1h 02m 07s

Thời gian

06:04 /km

Tốc độ

133 bpm

Nhịp tim

Evening Run

10.16 km

Quãng đường

58m 08s

Thời gian

05:43 /km

Tốc độ

143 bpm

Nhịp tim

Evening Run

10.06 km

Quãng đường

56m 59s

Thời gian

05:40 /km

Tốc độ

145 bpm

Nhịp tim

Evening Run

10.00 km

Quãng đường

1h 02m 35s

Thời gian

06:15 /km

Tốc độ

130 bpm

Nhịp tim

Morning Run

21.28 km

Quãng đường

2h 05m 37s

Thời gian

05:54 /km

Tốc độ

140 bpm

Nhịp tim