Bùi Việt Hoàng

Bùi Việt Hoàng

BIB: 21366
310

Tổng số sao

7/66400

Thứ hạng

2

Tháng 05/2021

10.01 km

Quãng đường

55m 52s

Thời gian

05:35 /km

Tốc độ

136 bpm

Nhịp tim

6.00 km

Quãng đường

38m 29s

Thời gian

06:25 /km

Tốc độ

129 bpm

Nhịp tim

15.15 km

Quãng đường

1h 22m 09s

Thời gian

05:25 /km

Tốc độ

139 bpm

Nhịp tim

10.26 km

Quãng đường

1h 01m 22s

Thời gian

05:59 /km

Tốc độ

127 bpm

Nhịp tim

7.07 km

Quãng đường

41m 24s

Thời gian

05:51 /km

Tốc độ

124 bpm

Nhịp tim

13.70 km

Quãng đường

1h 15m 46s

Thời gian

05:32 /km

Tốc độ

138 bpm

Nhịp tim

10.36 km

Quãng đường

58m 01s

Thời gian

05:36 /km

Tốc độ

131 bpm

Nhịp tim

7.00 km

Quãng đường

41m 57s

Thời gian

05:59 /km

Tốc độ

141 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở