Bùi Việt Hoàng

Bùi Việt Hoàng

BIB: 21366
246

Tổng số sao

2/42002

Thứ hạng

4

Tháng 12/2020

9.09 km

Quãng đường

52m 28s

Thời gian

05:46 /km

Tốc độ

139 bpm

Nhịp tim

8.83 km

Quãng đường

51m 21s

Thời gian

05:49 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

9.00 km

Quãng đường

51m 37s

Thời gian

05:44 /km

Tốc độ

138 bpm

Nhịp tim

5.15 km

Quãng đường

31m 27s

Thời gian

06:06 /km

Tốc độ

129 bpm

Nhịp tim

6.18 km

Quãng đường

45m 27s

Thời gian

07:21 /km

Tốc độ

120 bpm

Nhịp tim

10.19 km

Quãng đường

59m 59s

Thời gian

05:53 /km

Tốc độ

130 bpm

Nhịp tim

10.00 km

Quãng đường

1h 00m 25s

Thời gian

06:02 /km

Tốc độ

126 bpm

Nhịp tim

1.71 km

Quãng đường

15m 20s

Thời gian

08:57 /km

Tốc độ

99 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở