Bùi Việt Hoàng

Bùi Việt Hoàng

BIB: 21366
294

Tổng số sao

5/50113

Thứ hạng

0

Tháng 03/2021

12.12 km

Quãng đường

1h 09m 27s

Thời gian

05:44 /km

Tốc độ

127 bpm

Nhịp tim

11.12 km

Quãng đường

1h 04m 03s

Thời gian

05:46 /km

Tốc độ

151 bpm

Nhịp tim

26.06 km

Quãng đường

57m 11s

Thời gian

27.3 km/h

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

3.68 km

Quãng đường

21m 47s

Thời gian

05:55 /km

Tốc độ

118 bpm

Nhịp tim

25.15 km

Quãng đường

48m 45s

Thời gian

30.9 km/h

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

17.28 km

Quãng đường

1h 37m 24s

Thời gian

05:38 /km

Tốc độ

133 bpm

Nhịp tim

10.22 km

Quãng đường

58m 13s

Thời gian

05:42 /km

Tốc độ

129 bpm

Nhịp tim

12.34 km

Quãng đường

1h 08m 58s

Thời gian

05:35 /km

Tốc độ

137 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở