Mở
Trần Việt Trung

Trần Việt Trung

BIB: 191115
74

Tổng số sao

7/16659

Thứ hạng

0

Tháng 07/2020

Morning Run

3.25 km

Quãng đường

22m 30s

Thời gian

06:55 /km

Tốc độ

146 bpm

Nhịp tim

Morning Run

10.05 km

Quãng đường

41m 47s

Thời gian

04:09 /km

Tốc độ

167 bpm

Nhịp tim

Morning Run

1.79 km

Quãng đường

17m 33s

Thời gian

09:46 /km

Tốc độ

100 bpm

Nhịp tim

Morning Run

10.02 km

Quãng đường

1h 09m 28s

Thời gian

06:56 /km

Tốc độ

123 bpm

Nhịp tim

Afternoon Swim

410 m

Quãng đường

12m 26s

Thời gian

03:02 /100m

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Afternoon Swim

676 m

Quãng đường

23m 03s

Thời gian

03:24 /100m

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Run

28.00 km

Quãng đường

2h 33m 15s

Thời gian

05:28 /km

Tốc độ

150 bpm

Nhịp tim

Morning Run

13.82 km

Quãng đường

1h 24m 55s

Thời gian

06:09 /km

Tốc độ

132 bpm

Nhịp tim