Mở
Khánh NV

Khánh NV

BIB: 13181
66

Tổng số sao

11/16659

Thứ hạng

0

Tháng 07/2020

Evening Run

0.19 km

Quãng đường

1h 16m 23s

Thời gian

6:30:07 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Swim

125 m

Quãng đường

53m 06s

Thời gian

42:29 /100m

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Run

1.04 km

Quãng đường

09m 09s

Thời gian

08:43 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Night Run

6.02 km

Quãng đường

39m 35s

Thời gian

06:34 /km

Tốc độ

144 bpm

Nhịp tim

Morning Swim

548 m

Quãng đường

42m 20s

Thời gian

07:43 /100m

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Run

2.08 km

Quãng đường

14m 21s

Thời gian

06:53 /km

Tốc độ

136 bpm

Nhịp tim

Evening Activity

0.00 km

Quãng đường

1h 06m 48s

Thời gian

00 /km

Tốc độ

74 bpm

Nhịp tim

Morning Activity

0.00 km

Quãng đường

30m 02s

Thời gian

00 /km

Tốc độ

85 bpm

Nhịp tim