INFOGRAPHIC: Tâm sự dài kỳ cũng runner 84RACE (phần 3)

01 tháng 01, 2019
Đến các runner chuyên nghiệp cũng không thoát khỏi những sai lầm dẫn đến chấn thương. Bạn có muốn chia sẻ với 84RACE câu chuyện của bạn sau khi đọc những tâm sự này?
INFOGRAPHIC: Tâm sự dài kỳ cũng runner 84RACE (phần 3)

84race, run, runner, running, chạy bộ, người chạy bộ, marathon


84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở