I RUN - WE WIN

I RUN - WE WIN

05/10/2020 (00:00) - 25/10/2020 (23:59)

Được tạo bởi: HỘI THAO FE CREDIT 2020 HỘI THAO FE CREDIT 2020


 • (English below)

  Thể lệ giải chạy

 • I RUN - WE WIN

 • Giải chạy « I RUN - WE WIN » (sau đây gọi tắt là “Giải chạy") là một sự kiện thể thao nằm trong chuỗi các hoạt động Hội thao năm 2020. Đây là giải chạy bộ online đầu tiên và miễn phí được tổ chức tại FE CREDIT nhằm chào đón sinh nhật 10 năm của Công ty. 

 • Người tham gia là CBNV FE CREDIT và UBank (sau đây gọi là vận động viên, viết tắt “VĐV”) được tự do chạy vào thời gian và địa điểm tuỳ ý và chủ động ghi lại kết quả chạy trên thiết bị di động, đồng hồ thể thao… với mục đích tích luỹ được quãng đường chạy càng nhiều càng tốt để nâng cao sức khỏe.

  Ngoài ra, mỗi VĐV hoàn thành thử thách đăng ký, FE CREDIT sẽ đóng góp 100.000đ vào quỹ ủng hộ chương trình « Nối vòng tay lớn » nhằm hỗ trợ những Người lao động khó khăn bị ảnh hưởng trực tiếp bởi Covid -19 do Thời báo Kinh tế Sài Gòn tổ chức với mong muốn chung tay góp phần vào việc hỗ trợ cộng đồng thông qua tinh thần thể thao của các VĐV.

  • Hạn đăng ký: 23:59 ngày 11.10.2020

  • Thời gian thi đấu : Thời gian thi đấu bắt đầu từ 00:00 ngày 05/10/2020 đến 23:59 ngày 25/10/2020

  • Giờ Việt Nam (GMT+7) được sử dụng làm múi giờ chuẩn cho sự kiện

  • Cự ly đăng ký : 21km, 42km, 64km. Ban tổ chức khuyến khích VĐV đăng ký cự ly bằng và cao hơn khả năng của mình để nâng cao sức khỏe và vượt qua giới hạn bản thân. VĐV không được thay đổi cự ly và thay đổi team sau khi đã đăng ký

  • Hình thức tham gia: chạy bộ (BTC chấp nhận kết quả chạy ngoài trời và trên máy chạy bộ, tuy nhiên BTC khuyến khích bạn hãy chạy và kết nối với thiên nhiên)

  • Theo dõi hoạt động chạy bộ ghi nhận bằng ứng dụng STRAVA và theo dõi trên ứng dụng 84Race, kết quả sẽ được cộng dồn trong thời gian diễn ra thử thách.

  • 500 VĐV đầu tiên hoàn thành đăng ký tham gia thử thách trên hệ thống 84Race sẽ được nhận ngay một túi chạy xinh xắn. VĐV vui lòng đăng ký các thông tin nhận theo form đăng ký đính kèm để nhận quà.

  • Pace (số phút hoàn thành 1km) hợp lệ không nhỏ hơn 4 và lớn hơn 15.00 (tức vận tốc tối thiểu để tính thành tích là 4 phút/km và tối đa là 15 phút/km hoặc 4-15km/h). Các hoạt động có Pace bất thường sẽ bị loại bỏ. Kết quả cuối cùng không phải kết quả hiển thị trên 84race. Kết quả cuối cùng sẽ là kết quả do BTC tổng hợp và tính toán theo thể lệ.

  • Cá nhân có thể đăng ký cùng lúc giải cá nhân và giải tập thể (không giới hạn số lượng người trong một nhóm). Ban tổ chức khuyến khích Trưởng đơn vị kêu gọi CBNV tham gia giải tập thể theo Đơn vị làm việc để tăng tính gắn kết.

  • VĐV chỉ có thể chọn duy nhất 01 đội trong số các đội đã tham gia để thi đấu và tích luỹ điểm cho đội đó. Để đăng kí tham gia giải chạy hạng mục tập thể VĐV cần thành lập cho mình một nhóm và nhóm trưởng sẽ lập danh sách theo form đăng ký và gửi thông tin về địa chỉ mail phongphattrientochuc@fecredit.com.vn. Sau khi BTC tạo nhóm, các VĐV khác của nhóm tự tham gia vào nhóm đã tạo.

  • Khiếu nại: Ban tổ chức và Hội đồng kỹ thuật chỉ xem xét các khiếu nại có liên quan đến kết quả của các VĐV nằm trong top đạt giải của mỗi cự ly. Email là kênh tiếp nhận khiếu nại duy nhất và khiếu nại phải do chính VĐV (giải cá nhân) hoặc người đại diện của mỗi đội gửi tới địa chỉ email của BTC: lienhe@84race.com. Quyết định của Hội đồng kỹ thuật là quyết định cuối cùng trong mọi khiếu nại phát sinh.

  • Xử phạt: BTC có các phương án phòng chống và phát hiện gian lận, đồng thời kêu gọi các VĐV thể hiện tinh thần trung thực và tự giác cao nhất. Khi có bất kỳ hành vi gian lận nào bị phát hiện, VĐV sẽ bị loại khỏi cuộc thi và không được công nhận toàn bộ thành tích đã đạt được.

  • BTC có toàn quyền quyết định một Đội hoặc một VĐV có đủ điều kiện thi đấu hay không, có quyền dừng thi đấu và huỷ kết quả của Đội và VĐV trong trường hợp phát hiện hành vi gian lận hoặc không tuân thủ các quy định của cuộc thi; và quyền phân xử đối với các khiếu nại. Trong tất cả các trường hợp như: khiếu nại, tố cáo, tranh chấp...,quyền quyết định cuối cùng thuộc về ban tổ chức.

Giải thưởng

Mỗi VĐV hoàn thành cự ly đăng ký sẽ nhận được 1 Giấy chứng nhận online kỷ niệm sinh nhật 10 năm FE CREDIT và ghi nhận đóng góp 100.000đ vào quỹ ủng hộ cho Chương trình « Nối vòng tay lớn » do Thời báo Kinh tế Sài Gòn tổ chức. Các giải theo thành tích cụ thể như sau:

 

 • GIẢI CÁ NHÂN

Giải

 

Số giải

Cách tính

Giải thưởng hiện kim (vnđ)

Theo cự ly

 

18 giải

(9 nam, 9 nữ)

Người chạy hoàn thành tối thiểu số km đăng ký và có số km cao nhất trong cự ly

 

21km

2

Giải nhất

1.500.000

2

Giải nhì

1.000.000

2

Giải ba

500.000

42km

2

Giải nhất

2.000.000

2

Giải nhì

1.500.000

2

Giải ba

1.000.000

64km

2

Giải nhất

2.500.000

2

Giải nhì

2.000.000

2

Giải ba

1.500.000

 

 • GIẢI TẬP THỂ

Giải thưởng

Cách tính

Phần thưởng hiện kim (vnd)

Giải nhất

40% * số km bình quân của cả nhóm chạy trong giải +

60% * tổng số km của cả nhóm chạy trong giải

 

3.000.000

Giải nhì

2.000.000

Giải ba

1.500.000

 •  

  Virtual Running Challenge Rules

  I RUN - WE WIN

  « I RUN - WE WIN » is a sporting event in the series of  FE CREDIT sport day event 2020. This is the first free online running event organized by FE CREDIT to celebrate the company's 10th birthday. 

 • Participants are FE CREDIT and UBank employees (referred to as athletes) are free to run at any time and location and actively record the running results on mobile devices, sport watches ... with the aim to accumulate running distance as much as possible in order to improve health.

  In addition, for each FECer completing the registered challenge, FE CREDIT will contribute 100,000 VND to support the program "Great circle of Vietnam" (Vietnamese’s name is "Nối vòng tay lớn") to support workers directly affected by Covid -19 organized by Saigon Times with the desire to join hands to supporting the community through Participants’ sportmanship.

   

  • Registration: 23:59 on 11th October 2020
  • Timeline: The competition starts from 00:00 on 5th October 2020 to 23:59 on 25th October 2020
  • Vietnam time (GMT + 7) is used as the standard time zone for the event
  • Registered distance: 21km, 42km, 64km. The organizers encourage athletes to register distances that are equal to and higher than their abilities to improve their health and overcome their limits. Players are not allowed to change distances and change teams after.
  • Form of participation: running (accept results for running outdoors and on the treadmill, however we encourage you to run outdoors and connect with nature)
  • Track running activity recorded with STRAVA application and track on 84Race application, results will be accumulated during the challenge.
  • The first 500 athletes who complete the registration to participate in the 84Race challenge will receive a lovely running bag. Players please register the information received in the attached registration form to receive gifts.
  • A valid Pace (number of minutes to cover 1km) must not be less than 4 and greater than 00 (meaning the minimum speed for calculating the achievement is 4 mins/km and the maximum is 15 mins/km or 4-15km/h). Activities with abnormal Pace will be removed. The final result is not the one shown on 84race. The final result will be calculated according to the rules by the Organizing Team.
  • Individuals can register for individual and team at the same time (unlimited number of people for a group). The Organizing Team encourages BU Head to motivate employees to participate.
  • Athlete can only select 01 team from among the registered teams to compete and accumulate points for that team. To register for the challenge, athletes need to form a group and team leader will make a list according to the registration form and send information to phongphattrientochuc@fecredit.com.vn. After the Organizer create group, athletes will join the group themselves, no need to send the list to the Organizer.
  • Complaints: The Organizing Team and Technical Council only consider complaints related to the results of top winners for each distance. Email is the only channel for handling complaints and complaints must be sent by the athlete (individual prize) or the representative of each team to the Organizer’s email: lienhe@84race.com. The decision made by Technical Council is the final in any arising complaints.
  • Penalty: The Organizer have plans to prevent and detect fraud; at the same time the Organizing Team call upon athletes to show the highest honesty and self-awareness mindset. In case any cheating attempts detected, the athlete will be disqualified and not be recognized for any achievements accomplished.
  • The Organizer has the right to decide whether a team or an individual is eligible to compete, has the right to stop and cancel the results of the team and individual if detecting cheating or non-compliance actions; and jurisdiction over complaints. In all cases regarding complaints, denunciations, disputes ..., the final decision belongs to the Organizer.

   

  Registration Instructions

  Step 1: Create a Strava account

   

  Step 2: Create an account 84Race

  Step 3: Perform a Strava connection on 84Race

   

  Step 4: Find the challenge

  • Click the Join button.
  • You use Strava to record running activities. 84RACE system will automatically get data from Strava and update achievements on 84race.com
  • You can run many times per day, with no limit to the running time per day.
  • Only get results which are from Strava and linked to player account.

  Note:

  • Players connecting 84Race with STRAVA must use 01 account identical to the STRAVA account that is recording the results running on the phone to synchronize and display the most authentic results.
  • It's a good idea to run and test the connectivity before the run officially begins.
  • Virtual running challenge FAQ: here
  • Hotline registration guide for the run: 0912405555
  • For other questions please contact on: group Facebook: Hội những người yêu thể thao, thích FE
  • Email: phongphattrientochuc@fecredit.com.vn
  • Support: lienhe@84race.com
  • In order to develop the spirit of sports for the community of FE CREDIT, the organizers will extend the registration time to participate in the Running Tournament until October 20, 2020. However, individual and team achievements are only allowed. calculated for employees who register and join the team before October 12, 2020, individuals participating from October 12, 2020 will receive a certificate of contribute 100,000 VND to support the program "Great circle of Vietnam" (Vietnamese’s name is "Nối vòng tay lớn") to support workers directly affected by Covid -19 organized by Saigon Times with the desire to join hands to supporting the community through Participants’ sportmanship.

  Prizes & Awards

  Each athlete who completes the registered distance will receive 1 Online Certificate to celebrate the 10th birthday anniversary of FE CREDIT and record the contribution of 100,000 VND to support the Program "Great circle of Vietnam" organized by Saigon Times. Specific awards are as the following:

   

  • INDIVIDUAL PRIZE:

  Prizes

   

  No. of prizes

  Calculation method

  Prize amount (VND)

  By distance

   

  18 prizes (9 men, 9 women)

  Athletes complete the minimum number of registered kilometers and have the highest number of kilometers in the distance

   

  21km

  2

  1st prize

  1.500.000

  2

  2nd prize

  1.000.000

  2

  3rd prize

  500.000

  42km

  2

  1st prize

  2.000.000

  2

  2nd prize

  1.500.000

  2

  3rd prize

  1.000.000

  64km

  2

  1st prize

  2.500.000

  2

  2nd prize

  2.000.000

  2

  3rd prize

  1.500.000

   

  • TEAM PRIZES

  Prizes

  Calculation method

  Prize amount (VND)

  1st prize

  40% * the average number of kilometers of the whole group ran throughout the tournament +
  60% * the group's total kilometers ran throughout the tournament

  3.000.000

  2nd prize

  2.000.000

  3rd prize

  1.500.000

   


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

 • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
 • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

 • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

 • Số km thực hiện nhiều nhất
 • Avg Pace thấp nhất
Tổng số team: 13
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Thời hạn đăng ký

20/10/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

21KM
42KM
64KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

561 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở