ĐỐT CHÁY NĂNG LƯỢNG MỖI NGÀY

ĐỐT CHÁY NĂNG LƯỢNG MỖI NGÀY

01/12/2021 (01:00) - 31/12/2021 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Đa NT Đa NT


- Mỗi đội tối đa 4 người.

- Đại diện nhóm gửi thông tin: tên nhóm, tên thành viên, cự ly đăng ký.

- Mỗi thành viên phải hoàn thành cự ly đăng ký.

- Mỗi thành viên trong nhóm đều chạy tối thiểu 3 lượt/tuần (Mỗi lượt được tính tối thiểu 1.5km)

* Không thành viên trong nhóm vi phạm quy định trong quá trình thi đấu.

Hướng dẫn đăng ký

Bước 1: Tạo tài khoản Strava

Bước 2:  Tạo tài khoản 84Race

Bước 3: Thực hiện kết nối Strava trên 84Race

Bước 4: Tham gia thử thách và chọn Team

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)
  • Quãng đường tối thiểu: 1.5 (km)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
Số đội: 7
Số đội: 8
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Hạn đăng ký

30/11/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

18 km
20 km
22 km

Phần thưởng khi hoàn thành

24 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở