Mở
CIMB - CHẠY ĐI CHỜ CHI

CIMB - CHẠY ĐI CHỜ CHI

01/09/2020 (00:00) - 31/10/2020 (23:59)

Được tạo bởi: CIMB CIMB


Nhằm khuyến khích nhân viên tăng cường vận động, thực hiện các hoạt động thể chất, rèn luyện nâng cao sức khỏe, tăng sức đề kháng cho cơ thể, đặc biệt trong thời kỳ Covid.
Thử thách này giúp nhân viên tập luyện, có động lực để vượt qua chính mình trên tinh thần thể thao trung thực.

Thể lệ:

 1. Người chạy phải đăng ký hạng mục/cự ly chạy phù hợp. Việc thay đổi hạng mục/cự ly sau khi đã đăng ký là không được phép.

  1. 2.      Mỗi người chạy phải hoàn thành cự ly tối thiểu 120km trong suốt giải           chạy và tối thiểu 8km/tuần.AVG pace là 4:30-15:00, 3:30 - 17:00               cho mỗi lap


   1. Nhóm chạy có bất kỳ thành viên nào không hoàn thành cự ly chạy tuần tối thiểu sẽ bị trừ 20% kết quả chạy tuần của nhóm cho lần vi phạm thứ nhất, 30% kết quả chạy tuần cho lần vi phạm thứ hai và không được công nhận kết quả nhóm cho toàn giải chạy nếu có thành viên vi phạm lần thứ ba. Nhóm chạy có bất kỳ thành viên nào không hoàn thành cự ly tối thiểu (120km) của giải chạy sẽ không được công nhận kết quả nhóm cho toàn giải chạy. Quy định này sẽ không áp dụng trong trường hợp thành viên không hoàn thành cự ly chạy tối thiểu (tuần/giải) vì bị chấn thương và/hoặc có lý do chính đáng được BTC chấp thuận.

   2. Mỗi nhóm chạy bao gồm từ 8 đến 10 thành viên, được chia theo phòng ban. Những phòng ban không đủ thành viên tối thiểu theo quy định sẽ được kết hợp với phòng ban khác với điều kiện số thành viên tối đa trong nhóm là 10 người. Kết quả của nhóm chạy sẽ được tính trung bình theo kết quả của tất cả thành viên trong nhóm.

   3. Bất kỳ hành vi không trung thực, can thiệp hoặc gây ảnh hưởng đến kết quả chạy sẽ không được dung thứ. Nếu BTC phát hiện và kết luận bất kỳ hành vi không trung thực nào của người chạy thì kết quả của người chạy đó sẽ ngay lập tức không được công nhận và nhóm chạy có thành viên vi phạm sẽ bị trừ 50% kết quả chạy của toàn thử thách chạy. Các lap pace sẽ được tính trên tổng cả tracklog, nếu 1 lap pace bị loại, cả tracklog sẽ bị loại.

   4. Không được sử dụng từ 2 thiết bị trở lên để ghi nhận 1 lượt chạy (tracklog) dẫn tới việc làm thay đổi kết quả.

   5. BTC sẽ cập nhật kết quả chạy hàng tuần và thông tin đến tất cả người chạy.

   6. BTC có quyền sửa đổi, bổ sung bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Thể lệ trong thời gian diễn ra giải chạy và sẽ thông báo đến người chạy theo cách thức phù hợp.

  Hướng dẫn:

  Người chạy phải tạo tài khoản 84RACE, cài đặt ứng dụng Strava và kết nối với tài khoản 84RACE.
  (Người chạy có thể sử dụng các đồng hồ thể thao có thể kết nối với Strava như như Garmin, Suunto, Polar … )


  Bộ môn thi đấu: Chạy

  Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:30 đến 15:00 (min/km)

  Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

  Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
  tổng số teams: 13
  tổng số teams: 13
  MIỄN PHÍ
  Đang diễn ra

  Địa chỉ

  strava

  Thời hạn đăng ký

  05/09/2020 23:55 hoặc khi hết suất

  Hạng mục

  120 KM

  Phần thưởng khi hoàn thành

  126 người đã tham gia

  charts5