84RACE cập nhật tính năng hỗ trợ Đồng bộ dữ liệu trong vòng 24h

03 tháng 04, 2019
Đây là tính năng giúp các thành viên cập nhật NHANH CHÓNG HƠN các tracklog bị thiếu do một trục trặc nào đó liên quan đến server hoặc kết nối với Strava.
84RACE cập nhật tính năng hỗ trợ Đồng bộ dữ liệu trong vòng 24h

Cụ thể, nếu bạn phát hiện một hoặc một vài tracklog hợp lệ mà bạn thực hiện trong vòng 24h trước đó chưa được cập nhật vào thành tích trên thử thách, bạn hãy đăng nhập tài khoản, sau đó vào mục Hoạt động của tôi/Hoạt động thể thao để thấy nút "Đồng bộ dữ liệu". Bạn nhấn vào đây để cập nhật dữ liệu còn thiếu.

Trong trường hợp tracklog mà bạn cần cập nhật đã hơn 24h trước, bạn vui lòng gửi link workout trên Strava cho 84RACE để 84RACE team tiến hành hướng dẫn và hỗ trợ bạn cập nhật dữ liệu.

run, runner, running, chạy, chạy bộ, thử thách chạy bộ, người chạy bộ, MobiFone, 26 MobiFone challenge, run, runner, running, Strava, giải chạy bộ, thử thách chạy bộ

84RACE rất hiểu mọi workout đều là nỗ lực chạy của các thành viên tham gia thử thách, do đó các bạn đều muốn được ghi nhận. Tuy nhiên, 84RACE nhấn mạnh rằng chỉ có những tracklog hợp lệ thì 84RACE mới có thể ghi nhận.

Cụ thể, tracklog hợp lệ là các tracklog đáp ứng điều kiện như: Avg Pace của thử thách, có thời gian thực hiện workout trùng với thời gian thử thách diễn ra, cự ly chạy tối thiểu/tối đa (nếu có)...  Đây đều là các quy định do người khởi tạo thử thách yêu cầu chứ không phải xuất phát từ 84RACE. Do vậy, khi bạn chấp nhận tham gia thử thách, bạn vui lòng thực hiện theo các điều kiện này để 84RACE có thể ghi nhận thành tích của bạn nhé!


84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở