ZME - FAMILY FUN RUN

ZME - FAMILY FUN RUN

25/11/2023 (00:00) - 08/12/2023 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Vũ Thư Vũ Thư


MỤC ĐÍCH

• Khuyến khích tinh thần thể thao, duy trì thói quen rèn luyện sức khỏe, tăng tính gắn kết – kết nối yêu thương giữa các thành viên trong Gia đình cùng chào đón ngày hội Gia đình ZME

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

• Tất cả thành viên nhà ZME, bao gồm CBCNV và thành viên Gia đình.

THỜI GIAN
• Thời gian thực hiện: 25/11/2023 – 09/12/2023.
• Buổi lễ kick-off đầu tiên vào ngày 25/11/2023

TIÊU CHÍ TÍNH THÀNH TÍCH

- Đơn vị tính: Quãng đường (km)

- Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG HỢP LỆ

- Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách.

CHẠY BỘ

- Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 16:00 (phút/km)

- Được thực hiện ngoài trời dùng GPS

TIÊU CHÍ SẮP XẾP

- Số km thực hiện nhiều nhất

- Avg Pace thấp nhất

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 16:00 (phút/km)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
Số đội: 2
Số đội: 7
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Hạn đăng ký thi đấu

05/12/2023 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

30km

Phần thưởng khi hoàn thành

3 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở