Z1000 - Thangs 7 yêu thương

Z1000 - Thangs 7 yêu thương

07/07/2024 (00:00) - 31/07/2024 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Trần Thị Thu Hiền Trần Thị Thu Hiền


Đăng ký và hoàn thành nhé bạn!

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
  • Avg HR thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Hạn đăng ký thi đấu

24/07/2024 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

40 KM
50 KM
70 KM
100km ()
200 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

Danh sách tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở