Yên Thế - Bắc Sơn

Yên Thế - Bắc Sơn

07/06/2021 (00:00) - 25/07/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Quang Lee Quang Lee


Running Challenge - Mừng Phân đà Yên Thế - Bắc Sơn thuộc HKRs tròn 2 tuổi

Chạy Theo Team, khuyến khích dùng đồng hồ đo nhịp tim, nhịp chân nếu các thông tin về hoạt động bất thường mà không có chỉ số nhịp tim thì kết quả sẽ bị loại.

Sắp xếp theo ưu tiên:

- Tốc độ

- Cự ly

- Nhịp tim

Hãy chơi lành mạnh, cao thượng không gian dối các bạn nhé!

Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

·         Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách

·         Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 7:30 (min/km)

·         Bài chạy có quãng đường tối thiểu 3 (km)

·         Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

·         Có MỘT LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

·         Avg Pace thấp nhất

·         Số km thực hiện nhiều nhất

·         Avg HR thấp nhất


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 08:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 3 (km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
  • Avg HR thấp nhất
Tổng số team: 2
Tổng số team: 5
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Thời hạn đăng ký

04/06/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

250 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

4 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở