XCE Challenge T6-2024

XCE Challenge T6-2024

03/06/2024 (00:00) - 30/06/2024 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Bach Nguyen Bach Nguyen


TIÊU CHÍ TÍNH THÀNH TÍCH
Đơn vị tính: Quãng đường (km)
Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)
TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG HỢP LỆ
Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống STRAVA trong thời gian diễn ra thử thách
CHẠY BỘ
Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 03:15 đến 15:00 (phút/km)
Quãng đường tối thiểu: 1 (km)
Được thực hiện ngoài trời dùng GPS
TIÊU CHÍ SẮP XẾP
Số km thực hiện nhiều nhất
Avg Pace thấp nhất

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)
  • Quãng đường tối thiểu: 1 (km)
  • Được thực hiện ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Hạn đăng ký thi đấu

09/06/2024 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

30km
50 KM
70 KM
100km ()
150 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

13 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở